Eleonora Romanescu : Pictură


Eleonora Romanescu : Pictură:  [album] / text : Constantin Spânu ; cop., macheta, tehnored. şi prelucrarea imaginilor : Iaroslav Oliinâk ; imagini : Iurie Foca. – Ch. : Cartea Moldovei, 2006. – 76 p. : reprod. color. – Bibliogr. – P. 75.
       Artistă de profundă sensibilitate, Eleonora Romanescu, personalitate marcantă a artelor plastice din sec. XX-lea, a înscris în istoria R. Moldova o pagină dedicată frumuseţii plaiului natal. În acest album sunt prezentate cele mai reuşite opere din creaţia artistei: Figuri în parc, Primăvara tutunarilor, Vara, La Dunăre etc. care constituie reprezentarea panoramică a plaiului natal.

         Albumul-foto este prefațat de Constantin Spânu. Tot el afirmă că Eleonora Romanescu „clădește” imaginea peisajului nu numai în compozițiile monumentale ale pânzelor de proporții, dar chiar și în lucrările realizate nemijlocit în plain air. Artista își orientează opțiunile nu atât spre reprezentarea mimetică a motivului, cât spre orchestra ritmică a maselor cromatice constituite din configurațiile formelor arborilor în coraportul tonal al acestora cu imaginea pământului și al cerului.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s