Grigorie condamnat la glorie [despre viața și activitatea actorului Grigore Grigoriu]


Proca, Ion. Grigorie condamnat la glorie: [despre viața și activitatea actorului Grigore Grigoriu] / Ion Proca. – Ch. : Grafema Libris, 2006. – 160 p.
Lucrarea este într-un tiraj mic și e la a doua ediție, revăzută și adăugită cu consemnări de la aniversarea a 65-a a actorului. Include interviuri cu actorul Grigore Grigoriu oferite ziarului Timpul Flux, Независимая Молдова etc. În interviurile oferite de actor pentru mass-media moldovenească sunt relatate aspecte din biografie, viața profesională a actorului, secvențe de la filmări etc.
În lucrare sunt incluse ilustrații cu secvențe din filme (Vreau să vă văd, Serghei Lazo, Ciudatul, rolul lui Macheath din spectacolul Opera calicilor).
Capitolul intitulat Îndoliat, poporul îl petrece…, face referință la decesul actorului și diferite apreceri la adresa acestuia.
Un alt capitol File de jurnal paralel, redă câteva impresii din jurnalul lui Grigore Grigoriu, o poezie în memoria actorului, Balada vânătorului, scrisă de Ion Proca, care e și autorul cărții.

One thought on “Grigorie condamnat la glorie [despre viața și activitatea actorului Grigore Grigoriu]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s