Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani

 
Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani  : biobibliogr. / Inst. de Istorie, Stat și Drept al Acad. de Științe a Moldovei; alcăt., red.: Vl. Mischevca. – Chișinău : S. n., 2013. – 224 p.
Această biobibliografie include o Listă de publicații, însoțită de unele materiale mai puțin cunoscute și de o prezentare succintă a curriculumului profesional al istoricului Vlad Mischevca, cu prilejul celor 50 de ani împliniți.
Selectarea materialelor s-a limitat la lucrările apărute până în anul 2012 (inclusiv), cuprinzând atât lucrările științifice, cât și conferințele, participările la emisiunile radio și TV, realizările heraldico-falersitice, publicațiile din presa periodică națională și cea internațională.
Biobibliografia include următoarele aspecte: repere genealogice, personalia, monografii, articole științifice, lucrări didactico-științifice, interviuri etc.
La final este inclusă o anexă color cu fotografii din arhiva personală a istoricului Vlad Mischevca.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s