Lacrimă de dor [Liuba-Drăgostiţa Bujor – compozitoare]


Bujor, Liuba-Drăgostița. Lacrimă de dor / Liuba-Drăgostiţa Bujor ; red. literar. : V. Zbîrciog ; red. muz. : A. Tamazlâcaru, V. Botnaru. – Ch. : Pontos, 2001. – 207 p.
„Compozitoarea L.-D. Bujor se evidențiază nu numai prin faptul că este mai înzestrată cu anumite calități vocale decât alți creatori, ci prin faptul că POEZIA și MELODIA (muzica), genuri ce apar concomitent, o urmăresc încontinuu, dar și pentru că are capacitatea neordinară de a crea și, păstra în memorie un număr impresionant de cântece pe care le poate interpreta oricând și oriunde și cu orice ocazie cu multă grijă și talent” afirmă folcloristul Andrei Tamazlâcaru la începutul cărții.
Liuba-Drăgostița Bujor este compozitoare, autoare de texte și interpretă. În carte sunt incluse atât versurile, cât și notele muzicale. Printre autorii versurilor se regăsesc: Ion Vatamanu, Valentina Rusu, Vlad Zbârciog ş.a. Versurile sunt grupate în: Muzică ușoară; Valsul; Tangoul; Un gen de muzică aproape dat uitării – Romanța; Motive folclorice; Cîntece pentru copii.
În Addenda sunt incluse Albume de autor și Dintre două arte, care-i de ales?

2 thoughts on “Lacrimă de dor [Liuba-Drăgostiţa Bujor – compozitoare]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s