Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic


Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : [S. n.], 2010 (Tip. Centrală). – 420 p. – (Col. Academica).

Volumul 7 al colecţiei de carte Academicaeste consacrat sopranei Maria Bieșu – cântăreață de operă cu renume mondial. La începutul cărții sunt patru articole care fac o referință la biografia și personalitatea Mariei Bieșu. Referințele vin din partea academicianului Gheorghe Duca, compozitorului Eugen Doga, Vlad Ciubucciu și Parascovia Berghie. Conținutul cărții este divizat în trei părţi semnificative:
Studii. Sinteze. Interpretăriprezintă activitatea sopranei Maria Bieșu în Chișinău și Teatrul liric din Chișinău; evoluțiile în formațiile corale, concursul internațional Madam Butterfly etc.
Opinii. Reflecţii. Mărturii– sunt reflecții şi opinii despre soprana Maria Bieșu ale diferitor interpreți vocali, compozitori, dirijori și scriitori atât din R. Moldova, cât și de peste hotare.
Primadona în imagini, include bibliografia, discografia, filmografia, spectacologie şi iconografie.
Lucrarea conţine rezumate în limbile rusă şi engleză si un CD cu compoziţii interpretate de Maria Bieşu.

One thought on “Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s