Metodă de nai [Vasile Iovu]


Iovu, Vasile. Metodă de nai / Vasile Iovu. – Ch. : ÎSFE-P „Tipogr. Centrală”, 2006. – 347 p.
„De câteva decenii numele naistului Vasile Iovu a devenit pentru noi un simbol. După maestrul Gheorghe Zamfir, este cel mai reprezentativ mesager al culturii muzicale autohtone, care propagă arta interpretativă la naiul românesc, în multe țări ale lumii de pe aproape toate continetele. Arta sa interpetativă, este cu adevărat inconfundabilă. Prin aceasta și cucerește spațiile tuturor melomanilor cărora le-a fost dat să-l asculte vreodată”, afirmă profesor universitar Vasile Crăciun, șef al Catedrei Instrumente Populare a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în prefața acestei cărți.
Volumul este un manual și conține o informație amplă. Meritul autorului e că le propune cititorilor un material didactic util. Manualul are cinci capitole și include informații referitor la tehnica naiului: Noțiuni generale, Principii generale în muzică, Tehnica elementară, Tehnica avansată și Studii pentru nai, melodii și jocuri populare, Piese populare pentru nai și pian, piese din literatura muzicală universală.

One thought on “Metodă de nai [Vasile Iovu]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s