Mihail Petric : [album]


Mihail Petric : [album]  / Mihail Petric ; [alcăt.] : Constantin I. Ciobanu, Elena Petric ; red. pentru textele în engl. : Zinaida Plămădeală ; red. pentru textele în rusă : Larisa Nosacenco ; imagini : Iurie Foca ; cop., concepţie grafică şi prelucrarea imaginilor : Mihai Bacinschi. – Ch. : ARC, 2007. – 144 p. : il. : fot.
Pentru mai multe generaţii de artă din R. Moldova, Mihail Petric va rămâne cel mai reprezentativ maestru al peisajului lirico-panoramic basarabean. A fost distins cu Premiul de Stat al Republicii în domeniul artelor (1984). S-a stins din viaţă la 15 iunie 2005. Criticul de artă Constantin I. Ciobanu descrie biografia de creaţie a celui mai reprezentativ maestru al peisajului lirico panoramic basarabean Mihail Petric. În afară de comentarii la viaţa şi opera maestrului, albumul conţine şi reflecţiile, meditaţiile maestrului.
Partea a doua a albumului include reproducerile pictorului, printre care pot fi menţionate: peisaje din orașul Chişinău Lacul din Parcul Valea Morilor, Iarnă în Chişinău, În împrejurimile Chişinăului, Cartierul Rîşcanu; peisaje din pitoreasca Moldovă.
Un alt gen abordat de pictor, prezent şi în această lucrare este cel al portretului. „Portretul învăţătoarei” este una din marile reuşite ale artistului, urmate de altele ca „Portretul acad. Nicolae Corlăteanu”, „doctorului G. Bîlinski”, portrete ale soţiei şi fiicei etc. Volumul este bogat ilustrat cu fotografii şi planşe color. Finalizează lucrarea cu Lista reproducerilor şi Bibliografie. Textul din carte este paralel în limbile română, rusă şi engleză.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s