Organizarea corului de copii


Andronic, Ștefan. Organizarea corului de copii  / Ștefan Andronic. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 120 p.
Ediția de față prezintă un studiu ce îşi propune să fie un îndrumar metodic pentru tinerii muzicieni, care s-au decis să se dedice unei activități creatoare legate de organizarea corurilor de copii. Cunoscutul maestru de cor Ștefan Andronic a realizat în acest volum o sinteză a bogatei sale experiențe în sfera dată, conjugate cu cercetarea atentă a celor mai prestigioase lucrări teoretice referitoare la problema abordată.
Este un studiu alcătuit din trei părţi, în care se vorbeşte despre caracteristica vocii copiilor, exersarea vocilor, inclusiv articulaţia, dicţia, intonaţia vocii copiilor în interpretarea melodiilor; cântul coral pe mai multe voci, aranjamentele corale, tehnica dirijării, corurile de copii în şcolile de cultură generală şi şcolile muzicale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s