Vladimir Beșleagă: „…în creație axul moral este totul”

Vladimir Beşleagă

 

Vladimir Beșleagă: „…în creație axul moral este totul”:  biobibliogr. sel. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Târgu-Mureș”; alcăt.: Tatiana Șatravca; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2012. – 128 p.
Apariția acestei bibliografii este consacrată jubileului de 80 de ani de la nașterea scriitorului Vladimir Beșleagă, eseist și traducător din Republica Moldova.
Lucrarea include Aprecieri și un Tabel cronologic și este împărțită în trei capitole: Opera, Viața și activitatea și Indexuri. Primul capitol – opera – include cărți, publicistică, literatura pentru copii (ordonate pe ani). Tot aici sunt incluse articolele lui Vladimir Beșleagă ce îl definesc drept critic literar, traducător, prefațator, postfațator și recenzent.
Al doilea capitol include aspecte ce țin de viața și activitatea scriitorului, interviuri, dialoguri, mese rotunde, anchete (acordate de Vl. Beșleagă), câteva resurse electronice, inclusiv interviuri, confesiuni și referințe. Cel de-al treilea capitol include indexurile de nume și de seriale.
La finalul lucrării sunt incluse un set de fotografii din arhiva scriitorului inclusiv de la activitățile la care a luat parte în incinta Bibliotecii „Târgu-Mureș”.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s