Fenomenul artistic Ion Druță


Fenomenul artistic Ion Druță : [în m. m. vol.] / Acad. de Șt. a Moldovei ; concepție, întocmire, coord., red. șt., coaut. și resp. ed. : M. Dolgan ; fot. : N. Răileanu, M. Potîrniche, B. Balan. – Ch. : S. n., 2008. – (Col.  „Academica”, Nr. 4). – 756 p. : fot.
„Scriitorul Ion Druță, mare creator de metafore și simboluri nemaiîntâlnite, care, datorită originalității lor de expresie, de multe ori nu pot fi traduse în alte limbi ale lumii, a devenit el însuși persoana care s-a învrednicit de cele mai alese figuri de stil”afirmă academicianul Gheorghe Duca.
Cartea înglobează texte de o mare varietate de genuri și specii-studii și articole, portrete și eseuri, polemici și scrisori particulare, poeme personale etc.
Cartea conține un cuvânt-înainte al academicianului Gh. Duca (Academicianul Ion Druță – scriitor care ne reprezintă neamul); M. Dolgan (Cuvântul și duhul trăiesc prin credință), M. Cimpoi, M. Dolgan (Curriculum vitae: Ion Druță), V. Ciubucciu (Os din os de stăpân de țară : Arborele genealogic al scriitorului). La fel se face o referință la portretele literare de sinteză ale scriitorului Ion Druță, care vin din partea criticilor Mihai Cimpoi, I. Rotaru, M. Bruhis, H. Corbu.

Sunt șapte compartimente în care se tratează diverse aspecte din creația scriitorului Ion Druță. Articolele sunt scrise atât de critici literari din țară, cât și de peste hotare: Talentul înnăscut în fața neamului și a istoriei, Poeticitatea ca viziune și stil individual, Teatralitate și viziuni cinematografice în opera lui Ion Druță, Ion Druță în context literar european. La finalul cărții este inclusă o addenda și o anexă și un CD. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s