Pavel Balmuș sau Forța inepuizabilă a unui intelectual


Răileanu, Vitalie. Pavel Balmuș sau Forța inepuizabilă a unui intelectual  / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu”; concepție și elab.: Vitalie Răileanu. – Chișinău : Grafema Libris, 2013. – 225 p.
Acest volum monografic, Pavel Balmuș sau Forța inepuizabilă a unui intelectual, include preocupările de cercetare ale lui Pavel Balmuș.
„Pavel Balmuș este omul atotștiutor de Hasdeu, este omul-document, omul-argument, omul-comentariu, omul-notă. Et caetera. Dacă cineva are întrebări, Pavel Balmuș are răspunsuri; dacă cineva are nevoie de consultații, Pavel Balmuș le oferă cu plăcere, cu deschidere, cu entuziasm; dacă cineva dorește discuții, dezbateri – Pavel Balmuș e omul care le va susține, omul care investește în dezbateri și discuții”, afirmă conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director general al BM „B.P. Hasdeu” din Chișinău.
Cartea include cinci capitole, fiecare reflectând un aspect din activitatea și cercetarea lui Pavel Balmuș:
Capitolul I – Pavel Balmuș și cercetarea literară ca profesiune de idei (despre cercetătorul și istoricul literar, dar și preocuparea literară);
Capitolul II – Când anii sunt o dulce amintire (impresiile colegilor despre Pavel Balmuș);
Capitolul III – Pavel Balmuș. Bibliografie (recenzii, interviuri, indexuri auxiliare de nume și seriale bibliografiate etc.);
Capitolul IV – Două dialoguri inedite cu Pavel Balmuș (interviurile au fost realizate de Vitalie Răileanu, critic literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”);
Capitolul V – Iconografie de Nicolae Răileanu și din arhiva familiei Balmuș (fotografii din arhivă).
Cartea mai include un cuvânt-înainte, tabel cronologic și În loc de postfață, scrise de Vitalie Răileanu și un cuvânt-înainte semnat de directorul general al BM „B.P. Hasdeu” Lidia Kulikovski.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s