Ștefan cel Mare și Sfânt: 540 de ani de la înscăunare : [album]


Ștefan cel Mare și Sfânt: 540 de ani de la înscăunare : [album]. – Ch. : Editura Uniunii Scriitorilor, 1997. – 50 p. : fot.
Lucrarea cuprinde date istorice despre viaţa şi domnia lui Ştefan cel Mare: informații despre canonizarea domnitorului, înfrângerea de la Chilia, Victoria de la Podul Înalt; scrisori trimise lui și de către Ștefan cel Mare; mărturii; cronici străine; oameni contemporani lui Ștefan cel Mare; cronologie; schițe despre Ștefan cel Mare în limbile: franceză și rusă; o hartă a Moldovei de pe vremea lui Ștefan cel Mare; diverse poezii dedicate domnitorului etc.
Textul este urmat de Ilustrații ce includ: imaginea voievodului, mănăstirile și cetățile construite de Ștefan cel Mare (Mănăstirea Putna, Mănăstirea Căpriana, Mănăstirea Voroneț, Sf. Ioan Domnesc, Cetatea Hotin, Cetatea Suceava, Cetatea Albă, Cetatea Tighina); monumente din Rădăuți, Vaslui, Iași ș.a.
Lucrarea conţine şi imagini ale monumentului lui Ştefan cel Mare, realizat de Alexandru Plămădeală, situat în Grădina Publică cu acelaşi nume din centrul Chişinăului. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s