Nichita Bahcevan: pictor


Şapoşnikov, Fiodor. Nichita Bahcevan / F. Şapoşnikov. – Ch. : Lit. Artistică, 1977. – 74 p. : il. – (Col. Pictorii Moldovei Sovietice).          Pictorul Nichita Bahcevan s-a născut la 26 martie 1919 în satul Parcani, Tiraspol. A făcut studiile la Şcoala de Arte Plastice din Odesa, Ucraina (1937-1940), Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin”, … More Nichita Bahcevan: pictor

Илья Трофимович Богдеско


Григорьев, С. Илья Трофимович Богдеско  / C. Григорьев. – М. : Сов. художник, 1970. – 152 с. : ил. Lucrarea este consacrată lui Ilie Bogdesco (1923-2010), pictor şi grafician, artist al poporului, membru-corespondent al Academiei de arte a URSS. Dintre cele mai importante lucrări ale pictorului se remarcă grafica de carte, cu scenele de gen … More Илья Трофимович Богдеско

Книжная графика Илья Богдеско


  Богдеско, Илья. Книжная графика : [альбом] / Илья Богдеско ; вступ. ст. : Р. Гордина. – К. : Лумина, 1977. – 56 с : ил. În anul 1953 s-a stabilit cu traiul la Chişinău. În lunga sa activitate creatoare, desfăşurată în Republica Moldova, s-a manifestat activ în diferite genuri de artă plastică: grafică de carte … More Книжная графика Илья Богдеско

Рисунки Илья Богдеско


  Богдеско, Илья. Рисунки / Илья Богдеско ; вступ. ст. : К. Роднина. – К. : Картя молд., 1963. – 80 с. : ил.          Desenele reproduse în album familiarizează cititorul cu lucrările talentatului artist Ilia Bogdescu. Albumul include grafică de carte, portrete, şarjă şi caricatură, grafică de şevalet etc. În album sunt incluse cele … More Рисунки Илья Богдеско

Emil Childescu : grafică, pictură, evoluţii şi sinteze


Spânu, Constantin. Emil Childescu : grafică, pictură, evoluţii şi sinteze : [monogr.-album] / Constantin Spânu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005. – 320 p. : il.          Prezenta lucrare este un studiu amplu ce examinează evoluţia, ascendenţa artistică, preferinţele tematice şi delimitările stilistice în creaţia plasticianului Emil Childescu din cea de-a doua jumătate a sec. al … More Emil Childescu : grafică, pictură, evoluţii şi sinteze

Elena Bontea


Elena Bontea  : [album] / Elena Bontea ; pref. de Vladimir Bulat ; trad. în engl. : Iulian Robu ; red. pentru textele în engl. : Zinaida Plămădeală ; imagini : Iurie Foca ; prez. grafică : Mihai Bacinschi. – Ch. : ARC, 2005. – 48 p. : reprod. color.          Prezentul album include o … More Elena Bontea

Eugenia Gamburd


Toma, Ludmila. Eugenia Gamburd / Ludmila Toma ; Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei ; text în limba rusă : L. Toma, M. Gamburd ; trad. în limba engl. : A. Shultz, trad. în limba rom. : I. Nechit. – Ch. : [s. n.], [2007]. – 143 p. : il. Ediția este dedicată pictoriţei Eugenia Gamburd. … More Eugenia Gamburd

Aurel David : timpul, artistul şi opera


Vrabie, Gheorghe. Aurel David : timpul, artistul şi opera / Gheorghe Vrabie. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 116 p. : il.          În cartea Aurel David : timpul, artistul şi opera, autorul, artistul plastic Gheorghe Vrabie reprezintă un studiu mai complet despre personalitatea şi activitatea creatoare a artistului plastic Aurel David; despre circumstanţele în … More Aurel David : timpul, artistul şi opera

Александр Фойницкий


Милюхина, Т. Александр Фойницкий / Т. Милюхина. – К. : Лит. артистикэ, 1980. – 44 с. : ил.          Pictorul şi pedagogul А.F. Foiniţki este unul din fondatorii artei plastice în Moldova. El organizează Studioul de arte plastice de pe lângă Casa pionerilor din Tiraspol, la care este director mulţi ani. Atelierul a fost o şcoală … More Александр Фойницкий

Моисей Ефимович Гамбурд


Чезза, Л. Моисей Ефимович Гамбурд . – К. : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 22 с., [14]. : ил.                   În această lucrare autorul analizează viaţa şi creaţia pictorului Moisei Gamburd. Sunt abordate şi tratate principalele aspecte istorice şi sociale în care a trăit şi activat artistul, inclusiv se analizează opera şi creaţia cu descrierea … More Моисей Ефимович Гамбурд

Teatrul vieţii mele…


  Ungureanu, Ion. Teatrul vieţii mele…: în trei acte şi fără antracte: în 2 vol. / Ion Ungureanu ; pref. de Gr. Vieru. – Ch. : Cartea Moldovei, 2012. Vol. 1. – 652 p. Vol. 2. – 463 p. Cartea Teatrul vieţii mele… este o antologie ce conţine articole, eseuri, recenzii, interviuri, documente ce reflectă activitatea autorului, … More Teatrul vieţii mele…

Кишинев : краткий справочник-путеводитель


Кишинев : [краткий справочник-путеводитель]  / Государственний историко-краеведческий музей МССР ; состав. : С. Мелега. – К. : Картя молд., 1961. – 180 с. Ghidul ne oferă informații generale despre Chișinău. Din cuprins: o scurtă incursiune în istoria Chișinăului, muzee, monumente, instituții de învățământ, arhitectură, teatre, parcuri, expoziții, personalități. Ghidul conține fotografii ale personalităților, instituțiilor și … More Кишинев : краткий справочник-путеводитель

500 лeт со дня основания города Кишинева


500 лeт со дня основания города Кишинева : (Рекомендации клубным учреждениям по проведению юбилея)  / Министерство Культуры Молдавской ССР. – К. : S.n., 1966. –24 с. Cartea cuprinde descrierea istorică a Chișinăului din cele mai vechi timpuri până la aniversarea a 500 de ani: formarea lui ca târg, evoluția economică și demografică, dezvoltarea infrastructurii etc. … More 500 лeт со дня основания города Кишинева

Наш Кишинев


Габуния, Е. Д. Наш Кишинев / Е. Д. Габуния. – К. : Тимпул, 1970. – 163 с. Cartea prezintă Chişinăul anilor 70 din diverse aspecte: istorie, arhitectură, cultură, ştiinţă şi învăţământ, sănătate, transport, mediu etc. ~~~~~ Цель книги – познакомить гостей столицы, да и ее жителей, с наиболее примечательными событиями из жизни города, страницами истории, показать … More Наш Кишинев

Excursii prin Chişinău


Şarandac, A. Excursii prin Chişinău = Экскурсии по Кишиневу = Excursions about Kishinev  / A. Şarandac. – Ch. : Timpul, 1971. –  38 p. : il. Cartea conţine descrierea amplă a intinerarelor turistice din Chişinău şi date importante din istoria oraşului. Lucrarea conţine mai multe fotografii a unor monumente de arhitectură din Chişinău (Monumentul lui Ştefan … More Excursii prin Chişinău

Кишинев: краткий справочник


Кишинев: краткий справочник / сост. : Н. Орлов. – К. : Картя молд., 1970. – 224 с. Ghidul Chişinău conține adresele instituțiilor de stat, inspectorate, judecătorii, tipografii, grădinițe, lista străzilor din Chișinău, intinerarele troleibuzelor și autobuzelor în perioada anilor ’70. Această lucrare mai conține informații despre cursele aeriene, feroviare ce se deplasau din Chișinău în republică, … More Кишинев: краткий справочник