Александр Фойницкий


Милюхина, Т. Александр Фойницкий / Т. Милюхина. – К. : Лит. артистикэ, 1980. – 44 с. : ил.
         Pictorul şi pedagogul А.F. Foiniţki este unul din fondatorii artei plastice în Moldova. El organizează Studioul de arte plastice de pe lângă Casa pionerilor din Tiraspol, la care este director mulţi ani. Atelierul a fost o şcoală profesională importantă în educarea tinerilor pictori. Primele cunoştinţe în domeniul artei le-au căpătat în atelierul lui mulţi renumiţi pictori talentaţi: L. Grigoraşcenco, V. Covali, Iu. Rumeanţev ş. a.
         Autorul acestei cărţi prezintă activitatea lui A.F. Foiniţki în calitate de pedagog şi pictor. Cartea este ilustrată cu reproduceri ale pictorului. Finalizează cu Date cronologice din viaţa şi activitatea pictorului şi Lista reproducerilorincluse în carte. Textul este paralel în limbile rusă română (cu caractere chirilice).
~~~~~
         Многогранная общественно-культурная деятельность А. Ф. Фойницкого, его большая работа по воспитанию молодых хужожников, его творчество сыграли важную роль в развитии молдавского советского изобразительного искусства. А. Ф. Фойницкий является одним из основоположником молдавского советского изобразительного искусства в МАССР. Он создает художественную студию при Тираспольском дворце пионеров и многие годы руководит ею. Студия явилась серьезной профессиональной школой воспитания молодых художников.
         Воспитанники А.В.Фойницкого, известные художники, среди них: Л. Григоращенко, В. Коваль, Ю. Румянцев, С. Тухарь и др.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s