Aurel David : timpul, artistul şi opera


Vrabie, Gheorghe. Aurel David : timpul, artistul şi opera / Gheorghe Vrabie. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004. – 116 p. : il.
         În cartea Aurel David : timpul, artistul şi opera, autorul, artistul plastic Gheorghe Vrabie reprezintă un studiu mai complet despre personalitatea şi activitatea creatoare a artistului plastic Aurel David; despre circumstanţele în care a trăit şi a activat. Este o monografie-album ce conţine patru compartimente.
         În primul compartiment sunt abordate şi tratate problemele timpului istoric şi condiţiile sociale specifice în care a trăit şi activat artistul plastic. Partea a doua prezintă problemele legate de evoluţia şi afirmarea personalităţii creatoare, originea, pregătirea profesională, relaţiile cu colegii de creaţie şi mediul social. Partea a treia este dedicată analizei operei şi expunerii valorii artistice a creaţiei cu descrierea şi argumentarea amănunţită referitoare la cele mai semnificative lucrări din toate genurile şi domeniile în care s-a manifestat: pictură, grafică, afiş, arta monumental-decorativă, sculptură. Un spaţiu aparte este rezervat lucrării Arborele Eminescu, linogravură policromă.
         Cartea mai include Lista lucrărilor realizate de către artistul plastic Aurel David aflate în Fondurile Muzeului Naţional de Arte Plastice al R. Moldova, Lucrări din fondurile galeriei de arte UAP din R. Moldova, Tabelul cronologic, Bibliografia selectivă şi Curriculum vitae. Cartea este ilustrată cu reproduceri ale artistului plastic Aurel David.
         Aurel David este autorul prezentărilor grafice lucrărilor de origine folclorică a cărţilor autorilor literaturii naţionale (M. Eminescu, I. Creangă, V. Alecsandri, B.P. Hasdeu, G.Vieru, S. Vangheli, I. Druţă etc.). Tot el a elaborat Stema de Stat şi Drapelul Republicii Moldova, Stema şi Drapelul municipiului Chişinău. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s