Chișinău: 1436-1996


Chișinău: 1436-1996 / Mariana Șlapac, Ana Boldureanu, Eugen Nicolae [et al.]. – Ch. : VALMAS-TERRA RUXANDA, 1996. – 32 p.
Cartea conține descrierea din punct de vedere istoric și geografic a orașului Chișinău în limba română și franceză. Lucrarea prezintă, în mare parte, imagini vechi a monumentelor din Chișinău, cât și fotografii ale edificiilor actuale de importanță națională (Clădirea vechii Primării, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Biserica Sfântul Ilie, Biserica Luterană, Penitenciarul, Gimnaziul nr. 1 de băieţi, Farmacia Kagan, Gimnaziul de fete al Zemstvei, Seminarul Teologic, Reşedinţa familiei Bagdasarov, Sala cu Orgă, Palatul Republicii, Castelul de apă ş.a.).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s