Chișinău, străzile orașului nostru


Acest registru nominal include numele de străzi, stradele, bulevarde, piețe, parcuri, precum și denumirile altor locuri și obiecte topografice: sectoare, cartiere, suburbii, zone. Prezentul nomenclator este structurat în două părți: Partea I cuprinde pentru fiecare unitate topografică urbană: denumirea anterioară, denumirea actuală în limba română și rusă, mențiuni privind localizarea toponimului; Partea a II oferă informații în următoarea ordine: denumirea actuală recomandată, ortografiată în limba română și transcrisă în limba rusă, denumirea anterioară, mențiuni privind localizarea toponimului.

One thought on “Chișinău, străzile orașului nostru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s