Nichita Bahcevan: pictor


Şapoşnikov, Fiodor. Nichita Bahcevan / F. Şapoşnikov. – Ch. : Lit. Artistică, 1977. – 74 p. : il. – (Col. Pictorii Moldovei Sovietice).
         Pictorul Nichita Bahcevan s-a născut la 26 martie 1919 în satul Parcani, Tiraspol. A făcut studiile la Şcoala de Arte Plastice din Odesa, Ucraina (1937-1940), Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin”, Chişinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”) (1946-1947). Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din RSSM (1947). Maestru Emerit al Artei din RSSM (1969). A decedat pe 2 februarie 1997 la Chişinău.
         Cartea cuprinde cele mai importante date privind viaţa şi opera pictorului. Autorul analizează detaliat opera, acordând o deosebită atenţie procesului de creaţie. În carte sunt incluse reproducerile celor mai importante tablouri, schiţe şi studii. Textul lucrării este în limbile română și rusă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s