Republica Moldova. Patrimonial = Republic of Moldova. Heritage


Republica Moldova. Patrimonial = Republic of Moldova. Heritage / Ioan Mânăscurtă, prezentare artistică : Petru Gheţoi. – Ch. : [S. n.], 2011. – 295 p. : fot.
Este un album-foto, în care sunt incluse cele mai reprezentative locuri din Republica Moldova, locuri cu care ne putem mândri şi care pot lăsa o impresie bună potenţialilor turişti. Fiecare imagine are un mic comentariu: locaţie şi scurt istoric.
„Starea actuală a patrimoniului naţional se află în relaţie directă cu parcursul istoric al actualului stat Republica Moldova. La un moment dat s-a dorit lichidarea a tot ce era moldovenesc, românesc în acest teritoriu, adică ştergerea cvasitotală a memoriei istorice. Tot ceea ce constituie şi reprezintă patrimoniul unui popor – vestigii arheologice, edificii, opere de artă, credinţă, limbă, tradiţii, folclor – a fost demolat, devastat, vandalizat, pîngărit, înstrăinat” afirmă prozatorul, publicistul şi traducătorul Ioan Mânăscurtă în prefaţa albumului.
În acest album se fac referinţe şi la unele monumente, obiective turistice, catedrala din oraşul Chişinău, capitala Republicii Moldova. Textul albumului este paralel în limbile engleză şi rusă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s