Государственный Художественный музей Молдавской ССР

 
Государственный Художественный музей Молдавской ССР  = Тhe State Art Museum of the Moldavian SSR = Das Staatliche Kunstmuseum der Moldauischen SSR. – К. : Тимпул, 1982. – 251 с.
Muzeul Naţional de Artă din Moldova este o instituţie importantă în viaţa culturală a ţării noastre. Este singura instituţie de acest profil din Republica Moldova şi a fost înfiinţată în baza Pinacotecii Municipiului Chişinău. Ideea deschiderii unui asemenea muzeu a aparţinut sculptorului Alexandru Plămădeală. În anul 1939, remarcabilul sculptor selectează în jur de 160 de lucrări ale artiştilor plastici basarabeni şi români (în mare parte participanţi la Salonul X al Societăţii de Arte Frumoase din Basarabia), pentru constituirea primei Pinacoteci a oraşului Chişinău. De-a lungul timpului colecţia muzeului s-a com­pletat cu lucrări ale pictorilor basarabeni şi ale maeştrilor din România, Rusia, Europa Occidentală, Japonia, India, China.
~~~~~
Идея образования художественного музея принадлежит скульптору Александру Плэмэдеалэ. Трудно переоценить значение Художественного музея в культурной жизни республики. Это единственный подобный институт в нашей стране. Музей основан на коллекции муниципия Кишинев, созданной в 1939 году. Во вступительной статье, на русском, английском и немецком языках прослеживается история становления музея, личности, которые стояли у истоков его организации. Автор представляет читателю коллекцию бессарабского, молдавского искусства, русского, советского искусства, а также коллекцию западноевропейского искусства:  живописи, графики, прикладного искусства. Альбом издан на высоком типографическом уровне, содержит 251 иллюстрацию экспонатов Государственного Художественного музея.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s