Alexandru Plămădeală : schiță biografică


Cîndea, Al. Alexandru Plămădeală : schiță biogr. / Al. Cîndea. – Ch. : Cartea mold., 1959. – 52 p.
Sculptorul Alexandru Plămădeală ocupă un loc important în galeria maeștrilor moldoveni ai artelor plastice prin creația sa, dar și prin rolul pe care l-a avut ca profesor și director al Școlii de Arte Frumoase din Chișinău. Autorul face referință la biografia, studiilor şi creația sculptorului.

La final sunt incluse lucrările lui Al. Plămădeală: bustul scriitorului Al. Donici (1935), Ciobănașul (1928), bustul scriitorului Al. Mateevici (1934) etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s