Arta plastică a Moldovei Sovietice


Arta plastică a Moldovei Sovietice  = Искусство Советской Молдавии = Fine Arts of Soviet Moldavia / авт.-сост. : Д. Д. Гольцов. – Ch. : Timpul, 1987. – 248 p.
Este un album foto, unde sunt prezentate lucrările diferitor artiști plastici din Moldova, cum ar fi: I. Bogdesco: Pe drumurile Basarabiei; I.  Vieru: În satul natal, Griji de primăvară; M. Grecu: Zi de toamnă, Istoria unei vieţi;  A. Zevin: Femei din nordul Moldovei etc.
Prefața cărții relatează istoria artelor plastice din Moldova Sovietică și este scrisă în limbile română, rusă și engleză. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s