Nicolae Coţofan : Ceramică


Spânu, Constantin. Nicolae Coţofan : Ceramică  / Constantin Spânu. – Ch. : Cartea Moldovei, 1999. – 36 p. – (Col. Maeştri ai artei plastice contemporane din Republica Moldova).
Cartea-album Nicolae Coţofan : Ceramică, prezintă creaţia ceramistului Nicolae Coţofan, personalitate artistică notorie a artelor decorative şi aplicate din Republica Moldova, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din anul 1967. Născut la 21 octombrie 1939, în comuna Ordăşei, jud. Orhei, Nicolae Coţofan îşi începe activitatea de creaţie în anul 1962 după absolvirea în acelaşi an a Şcolii Republicane de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”). Participă la majoritatea expoziţiilor organizate de UAP şi Muzeul de Arte Plastice. Cartea este ilustrată cu reproduceri ale lucrărilor create de Nicolae Coţofan (burluie, vaze, farfurii decorative). Finalizează cartea cu lista selectivă a operelor ceramistului Nicolae Coţofan, aranjate în ordinea cronologică a executării lor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s