50 de ani de ani de învățămînt biblioteconomic în Republica Moldova


50 de ani de ani de învățămînt biblioteconomic în Republica Moldova : studiu bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Catedra de Biblioteconomie și Asistență Inform., Fac. de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM / alcăt.:  Irina Tutun, Lidia Kulikovski ; red. bibliogr. : Natalia Goian, red. șt. : Nelly Țurcan. – Ch. : S. n., 2012. – 230 p.

Colaborarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cu Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţa informaţională USM în domeniul cercetării biblioteconomice şi bibliografice a continuat prin elaborarea unui nou volum – 50 de ani de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova. Acest studiu bibliografic a fost subiectul tezei de master a Irinei Tutun, bibliotecar principal al Filialei „Liviu Rebreanu”, masterandă USM, sub conducerea ştiinţifică a dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, director general BM „B.P. Hasdeu”. Este prima lucrare de acest gen este o primă tentativă de unificare a publicaţiilor de specialitate şi urmăreşte scopul de a depista, a descrie, a orândui şi a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii despre publicaţiile corpului didactico-ştiinţific al Catedrei de biblioteconomie şi asistenţă informaţională, după cum precisează în prefaţă, redactorul bibliografic al acestui volum dr. conf. univ. Natalia Goian.
Monografia bibliografică începe cu două studii introductive : Catedra de biblioteconomie şi asistenţa informaţională: trecut, prezent şi proiecte în viitor semnată de conf. univ. dr. Nelly Ţurcan şi Cincizeci de ani rodnici de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova semnat de conf. univ. dr. Lidia Kulikovski.
Cuprinzînd o perioada cronologică aproape de 50 de ani, prima mențiune la activitatea Catedrei se referă la 1964 şi continuă în creştere pînă în zilele de azi. Lucrarea are o structură simplă şi clară, acest fapt este demonstrat de criteriul de aranjare direct cronologică.
Bibliografia include 1407surse bibliografice ale diferitor tipuri de documente: studii monografice, prelegeri, autoreferate ale disertaţiilor în biblioteconomie, manuale şi materiale didactice, lucrări ştiinţifice ale congreselor, conferinţelor, simpozioanelor, precum şi dicţionare, enciclopedii, indici bibliografici, calendare etc.,  publicate în volume de autor, culegeri de studii, ediţii periodice din RM şi din alte ţări.
Monografia bibliografică conţine un corpus auxiliar bogat : cele 9 indexuri facilitează accesul la conţinutul lucrării şi este un instrument necesar pentru o analiză a dezvoltării învăţământului biblioteconomic din Republica Moldova. Prezintă interes lista celor 70 de profesori ai catedrei care au activat pe parcursul a 50 de ani.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s