Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău (1877-2002)

 
Vieru-Işaev, Maria. Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău (1877-2002) : Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni istorice. Partea I (1877-1950) / Maria Vieru-Işaev. – Ch. : Colograf-com, 2002. – 248 p.
Monografia este elaborată în baza unor documente de arhivă din fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, Arhivelcor Naţionale ale României şi publicaţii puţin cunoscute.
Monografia cuprinde cele mai importante aspecte privind înfiinţarea Bibliotecii Publice, renaşterea culturală din anii 1917-1918 şi evoluţia ei în perioada interbelică şi sovietică.
Documentele şi materialele cuprinse în anexe completează şi concretizează unele momente importante din activitatea Bibliotecii Municipale „B.P. Hаsdeu”. În special, se impune prin valoarea informaţiei din documentele administraţiei guberniale şi a celei orăşeneşti referitor la Biblioteca Publică din Chişinău, secvenţe din Catalogul Bibliotecii Publice a oraşului Chişinău pentru anul 1903, Darea de seamă a Bibliotecii Publice a Oraşului Chişinău pe anii 1923-1924, documente ce elucidează momentul înfiinţării Bibliotecii Centrale din Chişinău.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s