Cleopatra M. Vnorovschi – O viață închinată învățămîntului


Vnorovschi, Cleopatra M. O viață închinată învățămîntului / Cleopatra M. Vnorovschi. – Ch. : Museum, 1999. – 157 p.
Cartea în cauză include, de fapt, un set de amintiri a Cleopatrei Vnorovschi, doctor în psihologie, care a lucrat în învățământul public 40 de ani.
Lucrarea începe cu arborele genealogic al autoarei. Un capitol aparte îl constituie activitatea Cleopatrei Vnorovschi în perioada interbelică în ceea ce privește problema instruirii și educației generației tinere din R. Moldova. Un alt aspect este activitatea de lucrător științific la Institutul de Psihotehnică din Iași, de profesoară de filosofie, psihologie, logică la liceele din Orhei și Chișinău. Cartea include și ilustrații.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s