Concepţia planului urbanistic general al municipiului Chişinău


Concepţia planului urbanistic general al municipiului Chişinău  : Obiective de dezvoltare / Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Rep. Moldova, Primăria Municipiului Chişinău, Programul Naţiunilor Unite pentru dezvoltare. – Ch. : S. n., 2004. – 122 p. : il., h.
Concepţia planului urbanistic general al mun. Chişinău, ca parte componentă a Planului Urbanistic General, a fost elaborată în cadrul proiectului MOL 01/004 Moldova Fermecătoare a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în conformitate cu Dispoziţia Primăriei mun. Chişinău Nr. 11/1 Cu privire la aprobarea Temei-program şi planului de lucru privind elaborarea Concepţiei Planului Urbanistic General al municipiului Chişinău) din 3 mai 2002.
Planul conţine informaţii despre transformări socio-economice în contextul dezvoltării municipiului Chişinău, scenarii de dezvoltare şi prognoze, obiective de dezvoltare durabilă, actiunile de implementare şi necesităţi investiţionale şi posibilităţi de finanţare.
Lucrarea conține materiale grafice: Schema incadrării municipiului în teritoriul Republicii Moldova, schema retrospectivă de dezvoltare a structurii de sistematizare a teritoriului (1934-1984), situația existentă, disfuncționalități și priorități, schema rețelei de transport: situația existentă, schema rețelelor existente termice ale or. Chișinău, schema infrastructurii edilitare existente (alimentare cu apă, canalizare), concepția elaborării planului urbanistic a municipiului Chișinău: schema evaluării situației ecologice existente; schema CTA și Nodurile legăturilor de intrare (NLI); planul strategic de dezvoltare a Municipiului Chișinău; planul stratregic de dezvoltare a municipiului Chișinău (variante), schema accesibilității de transport, schema dezvoltării infrastructurii industriale, concepția elaborării planului urbanistic a Municipiului Chișinău: schema de dezvoltare a rețelei de transport; schema conductelor de gaz în perspectivă, schema sistemului de alimentare cu energie electrică, propuneri de dezvoltare și descentralizare a sistemului de alimentare cu energie termică, schema de alimentare cu apă și canalizare, schema situației ecologice prognozată și anexe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s