Eugen Diug: profesor universitar

 
Eugen Diug : profesor universitar: biobibliogr. / coord.: Leo Butnaru. – Ch. : Tipografia editurii „Universul”, 2007. – 30 p.
Paginile acestei cărți, capitolele și subcapitolele, verbele și imaginile ei sunt, în fond, o negrăbită ochire asupra unui destin de OM și Doctor aflat la o nobilă jalonare de vîrstă și profesie, ca predestinație și vocație asumate plenar, cu onestitate și dreaptă slujire Vieții. Destinul Omului și Savantului Eugen Diug, nume de referință în medicina noastră, cînd zic medicina noastră, mă refer, bineînțeles, la întreg arealul panromânesc, deoarece activitata, ca multitudine de fapte, a prietenului Eugen Diug sunt cunoscute și cinstite în egală măsură pe ambele maluri ale Prutului, afirmă Leo Butnaru la începutul lucrării.
Cartea include un curriculum vitae, referințe, activitatea didactică și științifică, iar în final Clipe ale vieții în imagini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s