Grigore Vieru: Biobibliografie

 
Grigore Vieru : Biobibliogr. / Min. Culturii al Rep. Moldova, Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă”; alcăt. : Maria Ilievici, Tamara Maleru ; ed. îngr. de Claudia Balaban. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : „Baştina-Radog” SRL, 2010. – 568 p.
Contemporan cu noi, Grigore Vieru a fost şi un exponent al ideilor dominante în conştiinţa noastră naţională pe care le-a exprimat artistic şi le-a îmbogăţit cu sufletul său. A fost un poet fructuos, mereu sensibil la freamătul inimii şi la zbuciumul timpului, un poet al epocii noastre. Toată opera lui este o carte de învăţătură, graţie valorilor şi adevărului poetic, responsabilităţii civice pentru fiecare vers scris.
Prezenta biobibliografie pretinde a fi un omagiu adus poetului din partea bibliotecarilor şi o sursă importantă de informare pentru cei interesaţi de a studia mai profund opera şi activitatea marelui poet contemporan al neamului român.
În prima parte a lucrării sunt cuprinse articole despre Poet semnate de Claudia Balaban, Mihai Cimpoi, Spiridon Vangheli, Ion Hadârcă, Vlad Ciubucciu.
În compartimentul Referinţe şi aprecieri se conţin referinţele unor personalităţi despre Grigore Vieru. În Tabel cronologicsunt prezentate momentele importante din viaţa şi creaţia Marelui Poet.
Bibliografia propriu-zisă este alcătuită din 4 compartimente: Opere, Traduceri de Grigore Vieru, Grigore Vieru – alcătuitor, Referinţe critice.
Biobibliografia este destinată bibliotecarilor, profesorilor de limbă şi literatură, cercetătorilor şi istoricilor literari, studenţilor şi elevilor, tuturor celor pasionaţi de poezie, în special de creaţia poetului Grigore Vieru.
Advertisements

One thought on “Grigore Vieru: Biobibliografie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s