Institutul Patrimoniului Cultural

 
Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural Heritage / [aut. : Valentin Dergaciov, Tudor Stavilă] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Epigraf, 2008. – 128 p.
Institutul Patrimoniului Cultural a fost creat în anul 2006 drept urmare a reorganizării instituţiilor ştiinţifice din cadrul AŞM. Institutul a fost format prin contopirea a trei instituţii existente anterior: Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul de Cercetări Interetnice şi Institutul Studiul Artelor. Astfel, Institutul Patrimoniului Cultural reprezintă principala instituţie ştiinţifică din ţară, ce are drept sarcină principală cercetarea şi valorificarea moştenirii culturale în domeniile ştiinţifice: arheologie, etnologie şi studiul artelor. Prezenta ediţie include informaţii istorice, bibliografice şi imagini documentare despre activitatea celor trei domenii ştiinţifice relativ independente: Arheologie, Etnologie şi Studiul Artelor. 
Fiecare domeniu este structurat în trei centre, tematic profilate în următoarele domenii: Centrul arheologie cu tematica Arheologia spaţiului Carpato-Nistrean, Centrul etnologie cu tema Etnii şi relaţii interetnice în Republica Moldova şi Centrul studiul artelor cu tema Geneza, evoluţia şi tipologia artelor.
Răsfoind această ediţie obţinem informaţii generale despre structura fiecărui centru aparte; despre colaboratorii Institutului Patrimoniului Cultural; despre seminarele şi consiliile ştiinţifice, ce funcţionează în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural; despre cele trei reviste ştiinţifice, editate sub egida Institutului patrimoniului Cultural, respectiv a celor trei Centre din componenţa lui. Textul cărții este prezentat paralel în limbile română şi engleză.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s