Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961-2006)

 
Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţ. (1961-2006) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei  col. red. : acad. Haralambie Corbu, … – Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2006 (Combinatul Poligr.). – 431 p. – (Col. „Academica”).
Ediţia în cauză este, de fapt, un dicţionar și cuprinde nume notorii de savanţi autohtoni şi străini din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniuni de creaţie. Numele incluse în acest dicționar sunt din diverse domenii: medicină, istorie, fizică, economie, ligvistică etc., iar după gradul științific sunt doctori habilitați, ingineri, critici, istorici literari.
Dicţionarul include biografiile și realizările ştiinţifice a 75 de membri titulari, 84 de membri corespondenţi, 53 de membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Compartimentul cu privire la membrii de onoare include somităţi ştiinţifice de referinţă din diferite ţări europene: Germania, Franţa, Polonia, România, Rusia.
La final este un index de nume și bibliografia generală. 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s