Pagini de istorie a presei periodice basarabene


Șpac, Ion. Pagini de istorie a presei periodice basarabene / Ion Șpac. – Chișinău : S. n., 2010. – 236 p.
„Lucrarea de față a neobositului și prodigiosului bibliograf, Ion Șpac, constituie o valoroasă contribuție la elucidarea istoriei presei periodice de limbă română din Basarabia din prima jumătatea a secolului al XX-lea. Radiografia celor mai importante reviste de limbă română reprezintă o evaluare a rolului pe care l-au jucat acestea în opera de emanicipare a românilor basarabeni la etapa finală a mișcării naționale care a culminat cu Unirea Basarabiei cu România și, în mod special, în perioada interbelică, care în spațiul dintre Prut și Nistru s-a produs o veritabilă revoluție culturală” afirmă Ion Varta, doctor în istorie.
Studiul în cauză, care este o investigație atentă și meticuloasă, reconstituie pagini importante din activitatea diferitor reviste basarabene. Pe lângă personalitățile notorii ale culturii basarabene, mai sunt incluse personalități istorice a căror activitate este reflectată în paginile revistelor de specialitate publicate în spațiul basarabean.
Revistele basarabene la care se face referință sunt: Viața Basarabiei, Luminătorul, Cuvîntul moldovenesc, Arhivele basarabene, Viața Basarabiei, Cuget basarabean și Școala basarabeană.
La final sunt inserate Bibliografia publicațiilor periodice românești și indexuri auxiliare (de nume și geografic).


One thought on “Pagini de istorie a presei periodice basarabene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s