Revista „BiblioPolis”. Bibliografie (2002-2012)

 
Revista „BiblioPolis”. Bibliografie (2002-2012) : Ed. specială / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; alcăt. : Lidia Kulikovski, Elena Grăjdianu ; red.-șef : Vlad Pohilă. – Ch. : S. n., 2012 (Vol. 46, Nr 5). – 307 p.
Lucrarea este realizată de Lidia Kulikovski dr. conf. univ., specialist notoriu în domeniul biblioteconomiei, fondatorul și directorul revistei BiblioPolis, asistată de Elena Grăjdianu. Monografia bibliografică are un volum solid de 307pagini și include 1771 articole bibliografiate. Este un fapt considerabil că numai 11 ani de existenţă a revistei au permis elaborarea acestei bibliografii, pline de conținut cu un aparat auxiliar vast. Lucrarea este rezultatul unei activități de cercetare biblioteconomică, bibliografică și a științelor informăriireflectată într-o singur volum bibliografic. O mare parte ocupă articolele, care se referă la literatură, probleme de educație, cultura generală.
Bibliografia include patru capitole. Lucrarea începe cu Studii introductive, semnate de dr. Lidia Kulikovski, director BM B.P. Hasdeu, Vlad Pohilă, redactor-șef revistei, Nelly Țurcan, conf. univ. dr., catedra Biblioteconomie și Asistență informațională USM, Tatiana Coșeri și Elena Butucel, directori adjuncţi al BM B.P. Hasdeu, care reflectă diverse aspecte ale conținutului revistei BiblioPolis.
Următorul capitol BiblioPolis. Bibliografia include descrierea celor 45 de volume ale revistei și conținutul lor, aranjat în ordinea cronologică în Bibliografia analitică. Capitol se încheie cu compartimentul bibliografia revistei: Articole, cronici, referințe despre BiblioPolis.
Un suport indispensabil este capitolul trei cu cele nouă Indexuri auxiliare: Index de nume; Index de subiecte; Index de titluri; Index de recenzii; Index de interviuri; Index de poezie, Index geografic; Index de rubrici; Lista de autori, care facilitează accesul la conținutul lucrării, oferă date pentru analiza ei bibliometrică.
Ultimul capitol Referințe cuprinde prezentări, repere critice, articole omagiale despre revistă. Toți cei interesați de materialele publicate în revista BiblioPolisvor avea la dispoziție un instrument valoros de informare și studiu în domeniul biblioteconomic, cultural, literar, social și istoric.
Pentru a lectura versiunea full-text accesaţi următorul link: http://hasdeu.md/item-resurse-revista-bibliopolis-bibliografie-2002-2012-133/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s