Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei


Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei : Biobibliogr. / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt. : Tamara Maleru ; ed. îngr. de Claudia Balaban. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : „Baştina-Radog” SRL, 2012. – 264 p.

Această biobibliografie elaborată de colaboratorii Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” cuprinde un volum considerabil de informaţii cu privire la creaţia literară şi activitatea lui Spiridon Vangheli. Sursele care au stat la baza biobibliografiei sunt colecţiile şi fişierele Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, arhiva personală a scriitorului, dar şi alte surse.
În prima parte a cărţii sunt incluse: eseuri şi articole semnate de Claudia Balaban, Mihai Cimpoi, Ion Hadîrcă, Olga Caia, Stanislav Rassadin, Dumitru Vacariu, dedicaţia lirică de Grigore Vieru, arborele genealogic semnat de Vlad Ciubucciu, dar şi tabelul cronologic ce prezintă momente importante din viaţa şi creaţia scriitorului Spiridon Vangheli. În final, sunt incluse aprecieri şi referinţe semnate de diverse personalităţi de pe mapamond cu privire la creaţia literară a scriitorului.
Informaţia cumulată în bibliografia propriu-zisă este structurată în şase compartimente:
Compartimentul Opera reflectă activitatea literară şi include volume editate aparte, în antologii, culegeri şi publicaţii periodice, lucrări scrise în colaborare.
În compartimentul Spiridon Vangheli – traducător sunt incluse lucrările din diverse literaturi ale lumii care au fost traduse în limba română.
Compartimentul Spiridon Vangheli – selecţii – reprezintă selecţia diferitor versuri, povestiri, poveşti, ghicitori, care au format cărţi pentru copii.
Compartimentul Referinţe critice cuprinde lucrări generale şi articole critice despre viaţa şi creaţia lui S. Vangheli.
Capitolul Materiale audiovizuale, include materiale audio selectate din arhivele Companiei Publice „Teleradio-Moldova”, videoteca studioului „Floricica”, sălile audio, video şi multimedia ale Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” şi din resursele electronice.
În final sunt prezentate şi Indexurile auxiliare, care includ Index de nume, Index de titluri, Index al limbilor de editare şi Index de publicaţii periodice bibliografiate.
În text sunt intercalate şi pozele scriitorului Spiridon Vangheli: poze de familie, cu colegii, poze de la diverse lansări de carte din biblioteci ori de la Salonul Naţional de Carte din Chişinău.

2 thoughts on “Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s