Universitatea Liberă Internațională din Moldova : 15 ani de ascensiune

 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova : 15 ani de ascensiune : 1992-2007 : bibliogr. / dir. publ. : Andrei Galben; ed. îngr. de Z. Sochircă ; alcăt.: T. Kalgușkin, Inesa Soltan ; red. șt. : L. Corghenci ; red. bibliogr. : V. Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2007. – 174 p. – (Col. Studiorum ; Fasc. 1).
Bibliografia Universitatea Liberă Internațională din Moldova: 15 ani de ascensiune inaugurează colecția Studiorum, fiind prilejuită de împlinirea a 15 ani de la fondarea Universității.
Prezenta bibliografie inserează informaţii asupra aspectelor generale, procesului educaţional, potenţialului uman, vieţii culturale, bazei tehnico-materiale şi informaţionale a ULIM, pentru perioada 1992-2007.
Informaţia din cadrul compartimentelor bibliografice este aranjată respectînd criteriile cronologic şi alfabetic. Lucrarea conține două anexe: publicații științifice fundamentale ale ULIM, Colecția Universitariași un index de nume.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s