Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul


Șpac, Ion. Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul: bibliografie-invitație la lecturi și investigații / alcăt.: Ion Șpac; red. șt.: Haralambie Corbu. – Chișinău : S. n., 2011. – 424 p.
„Există o întreagă literatură critică, științifică și memoralistică în care opera și destinul uriașului de la Soroca își afla o largă reflectare și o pătrunzătoare interpretare. Aportul lui C. Stere la inițierea și consolidarea unor curente de idei, cum au fost poporanismul și țărănismul se prezintă ca unul dintre cele mai ponderabile, iar de multe ori decisive chiar” afirmă Haralambie Corbu în această lucrare.

Biobibliografia include zece părți unde se reflectă vocația literar-artistică a politicianului Constantin Stere, tabel cronologic, aprecieri, iconografie, index auxiliar de titluri, de nume, de pseudonime ș. a. și o addenda.

3 thoughts on “Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s