Daria Harjevschi – personalitatea de excepție a biblioteconomiei basarabene

23 aprilie – Ziua bibliotecarului. Nimic întâmplător, în această zi cu semnificație dorim ca comunitatea biblioteconomică, dar și cea chișinăuiană să-și amintească de omul de cultură care a fost cea mai tînără și cea mai longevivă dintre directorii BM „B.P. Hasdeu” pe parcursul a celor 137 de ani de la fondare  – Daria Harjevschi.
De ce „nimic întâmplător”, pentru că în anul 2014 se împlinesc 130 de ani de la investirea Dariei Harjevschi în funcția de director al Bibliotecii Publice Orășănești din Chișinău, precum și 80 de ani de la trecerea la cele veșnice.
În acest context Departamentul „Memoria Chișinăului” recomandă să faceți cunoștință cu viața și activitatea personalității de excepție a biblioteconomiei basarabene.
HARJEVSCHI, Daria (1862 — 26.VI. 1934, Chişinău), bibliotecară, om de cultură.
Activează în calitate de directoa­re a Bibliotecii Publice Orăşe­neşti din Chişinău (unica bibli­otecă gubernială care funcţiona din contul statului) din 1884 până în 1917 (?). Pentru perfec­ţionare pleacă în 1899 la Harkov, Poltava, Odesa, călăto­rie în urma căreia elaborează catalogul alfabetico-sistematic pe domenii al cărţilor pentru o înregistrare mai eficientă a lite­raturii.
În 1889, din inițiativa ei, se organizează Congresul Bibliote­carilor, la care s-a discutat: Perfecţionarea cataloagelor sis­tematice, Organizarea unui ca­talog unic al revistelor, Perfecţi­onarea deservirii copiilor.
În peste 30 de ani aşează acti­vitatea bibliotecii pe principii largi, stiintifice și democratice în corespundere cu cerinţele vremii: îndrumează bibliotecarii să intensifice munca de lămuri­re și încurajare a cititorului; permite copiilor săraci să facă lectură în bibliotecă; practică metoda de întrebări-anchete pen­tru o mai bună completare a bibliotecii cu literatură necesa­ră; introduce fişierul „Critică literară” etc.
Participă, ca delegată, la Primul Congres al Bibliotecarilor din Rusia (1911, Sankt-Petersburg), unde a prezentat o dare de seamă a Bibliotecii din Chişinău și a făcut cunostință cu activi­tatea diferitor sisteme de bibli­oteci. În acelaşi an vizitează 20 de biblioteci guberniale de pe Volga si Kama si la solicitarea acestora face o descriere amplă a activității bibliotecii sale. Ține legături strânse cu biblio­tecari renumiţi: L. Nemoleatki, O. Nikolski, M. Globa s.a. Sur­sele de completare a bibliotecii erau magazinele de cărţi din Odesa, Moscova, Petersburg, Kiev s.a., cât si donaţiile locui­torilor din Chişinău. A contri­buit substantial la îmbunătăţi­rea activitătii bibliotecii orăşe­neşti în ce priveşte perfecţiona­rea sistemului de deservire și a sistemului de catalogare. A desfăşurat o largă activitate culturală. întemeind Societatea Amatorilor de Artă Dramatică, un Teatru Popular s.a.
                                                                                                    
Referințe bibliografice:
  1. Harjevschi, Daria: [notă biogr.]. În: Chişinău: encicl. Editor: I. Colesnic. Chișinău: Museum, 1997, p. 241.
  2. HARJEVSCHI, Mariana. Harjevschi, Daria: [notă biogr.]. În: Femei din Moldova: Encicl. Editor: I. Colesnic. Chișinău: Museum, 2000, p. 135.
Advertisements

One thought on “Daria Harjevschi – personalitatea de excepție a biblioteconomiei basarabene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s