Nemţi celebri în istoria Chişinăului

(200 de ani de la stabilirea primelor colonii germane în Basarabia)

Listă bibliografică
Vă propunem o listă bibliografică elaborată cu prilejul aniversării a 200 de ani de la stabilirea primelor colonii germane în Basarabia. Lista conţine informaţii despre diverse personalităţi, urmaşi ai coloniştilor germani, care au adus un aport deosebit la dezvoltarea Chişinăului. Lista include cărţi, articole din culegeri şi publicaţii periodice, resurse electronice. Notiţele bibliografice sunt aranjate în ordine alfabetică, înregistrările în limba română sunt urmate de cele în limba rusă.

Carol Schmidt – primar de Chişinău 1877-1903


 1. Colesnic, Iurie. Carol Schmidt // Colesnic Iurie. Basarabia necunoscută. – Ch., 2005. – Vol. 6. – P. 38-54.
 2. Colesnic, Iurie. Un ctitor al Chişinăului modern [Carol Schmidt] // Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire. – Ch., 2011. – P. 245-253.
 3. Kovarski, Brighita. Schmidt, Carol (25.VI.1846, Bălţi – 9.IV.1928, Chişinău) // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 410.
 4. Карл Фердинанд Шмидт // Городские истории : Кишиневский журн. – 2009. – № 1. – С. 86.
 5. Менюк, Николай. Бельцкий немец Карл Шмидт – непревзойденный эталон молдавского примара // Молдавские ведомости. – 2013. – 11 окт. Disponibil: http://www.vedomosti.md/news/Beltskii_Nemets_Karl_Shmidt_Neprevzoidennyi_Etalon_Moldavskogo_Primara
 6. Слобозиану, М. С думой о Карле Шмидте // Кишин. Обозреватель. – 2012. – 1 март. (№ 7). Disponibil: http://www.ko.md/main/view_article.php?issue_date=2012-03-01&issue_id=2835&PHPSESSID=50d7b6289a67fff1a09783bdb93eb005
 7. Страницы истории Кишинева: непревзойденный Карл Шмидт [online]. [citat 12.05.2014]. Disponibil: http://ru.publika.md/link_306201.html
Alexandru Bernardazzi – arhitect

 1. Alexandru Bernardazzi : 1831-1907 // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 149-150. – Bibliogr. selectivă: p. 149-150 (22 tit.).
 2. Bernardazzi, Alexandru : [notă biogr.] // Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX-lea) : Dicţ. – Ch., 2007. – P. 53-54. 
 3. Colesnic, Iurie. Arhitectul care a testamentat înmormântarea la Chişinău : [Alexandru Bernardazzi] // Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire. – Ch., 2011. – P. 34.
 4. Năstase, L. Arhitectul Al. Bernardazzi, pagini de biografie şi creaţie / L. Năstase // Tyragetia : Anuar. – Ch., 1998. – Vol. 6/7. – P. 383-388.
 5. Năstase, L. Creionări la portretul de creaţie al arhitectului Al. Bernardazzi / L. Năstase // Tyragetia : Anuar. – Ch., 1999. – Vol. 8. – P. 213-217.
 6. Năstase, Ludmila. Dinastia de arhitecţi Bernardazzi // Tyragetia : Anuar. – Ch., 2002. – Vol. 11. – P. 173-180.
 7. Starostenco, Petru. Bernardazzi, Alexandru (2.VII.1831, Peatigorsk – 14(26).VIII. 1907)  / Petru Starostenco, Victor Sava // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 70-71.
 8. Благородные потомки уничтожили могилу зодчего [Ал. Бернардацци] // Владимир Тарнакин, Татьяна Соловьева. Бессарабские истории : Историко-краеведческие журналистские расследования. – Ch., 2011. – C. 294-297.
 Alexander Stuart – savant-biolog


 1. Alexander Stuart (Stewart) : 1842-1917 // Calendar Naţional 2012. – Ch., 2011. – P. 267. – Bibliogr.: p. 267 (4 tit.).
 2. Baronii Stuart // Din trecutul nostru. – 1934. – Nr 13/14. – P. 35-38.
 3. Bezviconi, Gheorghe. Expoziţiile agricole din Basarabia : [la care au participat Alexander Stuart şi soţii Ostermann] // Fapte trecute şi basarabeni uitaţi. – Ch., 1992. – P. 113-116.
 4. Chetraru, Nicolae. Baronul Alexandru Stuart / Nicolae Chetraru, Nicolae Raileanu. – Ch. : Tyragetia, 2006. – 111 p.
 5. Colesnic, Iurie. Baronul Stuart // Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire. – Ch., 2011. – P. 141-142.
 6. Florov, N. Muzeul Naţional de Istorie Naturală : [despre Alexander Stuart şi soţii Ostermann] // Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală. – 1926. – Nr 1. – P. 3-15.
 7. Kovarski, Brighita. Stuart (Stewart) Alexander (26.XI.1842, Odesa – 20.X.1917, Chişinău) // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 488.
 8. Stuart, Alexandru : [notă biogr.] // Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX-lea) : Dicţ. – Ch., 2007. – P. 262-263.
 9. Шотландский рыцарь [Александр Стуарт] // Владимир Тарнакин, Татьяна Соловьева. Бессарабские истории : Историко-краеведческие журналистские расследования. – Ch., 2011. – C. 201-205.
 10. Из древного рода Стюартов [online]. [citat 12.05.2014]. Disponibil: http://www.puls.md/ru/content/%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
 Franz şi Albina Ostermann – custozii Muzeului de Zemstvă


 1. Colesnic, Iurie. Soţii Ostermann // Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire. – Ch., 2011. – P. 143-145.
 2. Florov, N. Muzeul Naţional de Istorie Naturală : [despre Alexander Stuart şi soţii Ostermann] // Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală. – 1926. – Nr 1. – P. 3-15.
 3. Osterman, Albina (1856 – 1936, Chişinău) // Femei din Moldova : Encicl. – Ch., 2000. – P. 212.
 4. Ostermann, Franz : [notă biogr.] // Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX-lea) : Dicţ. – Ch., 2007. – P. 220-221.
 5. Ostermann, Franz (1844, Bohemia – 15.XI.1905, Chişinău) // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 352.
 6. Şaranuţa, Silvia. Albina Ostermann (1856-1936) // Tyragetia : Anuar. – Ch., 2006. – Vol. 15. – P. 342-345.
 7. Ursu, Mihai. Edificiul Muzeului Zemstvei a împlinit 100 de ani de la inaugurare // Buletin ştiinţific. – 2005. – Nr 3 (16). – P. 261-269.
 8. Ursu, Mihai. Franz Ostermann (1844-1905) : Preparator şi prim conservator al Muzeului Zemstvei din Basarabia : 160 de ani de la naştere = Франц Остерман (1844-1905) : Первый хранитель и препаратор Бессарабского Земского Музея / Mihai Ursu. – Ch. : S.n., 2004. – 80 p.
 9. Vrabie, Gr. Albina Iosifovna Ostermann (1856-1936) // Viaţa Basarabiei. – 1936. – Nr 11/12. – P. 81-91.
 Alexander-Wilhelm Wolkenberg – editor de cărţi poştale


 1. Ciobanu, Aureliu. Alexander-Wilhelm Wolkenberg / Aureliu Ciobanu, Constantin Gh. Ciobanu // Ciobanu Aureliu. Alexander-Wilhelm Wolkenberg – primul editor cartofil din Basarabia = Alexander-Wilhelm Wolkenberg – erster Postkartenausgeber in Bessarabien. – Chişinău: S.n., 2014. – P. 5-20.
Almendinger Filip – deputat în Sfatul Ţării


 1. Chiriac, Alexandru. Almendinger Filip : [notă biogr.] // Chiriac Alexandru. Membrii Sfatului Ţării (1917-1918) : Dicţ. – Bucureşti, 2001. – P. 48.
    Reindhold Scheibler – primar de Chişinău

 1. Colesnic, Iurie. Un berlinez primar de Chişinău [Reindhold Scheibler] // Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire. – Ch., 2011. – P. 266.
 2. Fassel, Luminiţa. O istorie de 126 ani: germanii din Basarabia // Patrimoniu. – 1991. – Nr 3. – P. 15-26.

One thought on “Nemţi celebri în istoria Chişinăului

 1. Кишинёвский Обозреватель
  выпуск № 7 от 2012-03-01
  —————————————————————————————————-
  С думой о Карле Шмидте
  – Особое мнение –
  ____________________________________________________________
  9 марта – очередная годовщина смерти лучшего из существовавших когда-либо примаров города Кишинева – Карола Шмидт.
  Как писал в своих воспоминаниях Павел Кузьминский, напечатанных в №9 журнала Viața Basarabiei (“Бессарабская жизнь”) за 1934 год, “…orașul nostru n-a avut niciodata un primar ca neîntrecutul Carol Schmidt (наш город никогда не имел такого примара как непревзойденный Карл Шмидт”.
  Он руководил городом более 25 лет (1877 – 1903) и его вклад в развитие и превращение Кишинева в современный европейский город неоценим.
  Поэтому неудивительно, что Карл Шмидт был и остается единственным примаром города Кишинева, который при жизни имел улицу, названную в его честь. Это случилось в 1902 году, когда исполнялись 25 лет его правления городом.
  Улица Гостинная, на которой жил примар, переименовали в улицу Шмидта, название которое сохранилось до 1944 года (!).
  В настоящее время одна часть этой улицы носит имя Митрополита Варлаама, а другая часть – Митрополита Дософтей.
  Судьбе было угодно, чтобы дом, в котором жил когда-то Карол Шмидт, сохранился (ул. Митрополита Варлаама, №78, угол с ул. Михай Еминеску). Установленная на здании мемориальная доска, написанная на румынском и немецком языках, напоминает прохожим о бывшем жильце.
  По случаю разных годовщин знаменитого примара Кишинева власти и общественность чинно имитируют благочестие его памяти и на этом все кончается. Даже то, что дом Карла Шмидта уже давно выставлен на продажу и тем самым его судьба может неизвестно как измениться, мало волнует власти.
  Правда, в прошлом году произошло нечто из ряда вон выходящее. В Муниципальной библиотеке им. Б.П. Хашдэу, при большом стечении людей (актовый зал библиотеки как никогда был полон), прошла международная конференция, посвященная 165-летию со дня рождения Карла Шмидта. На конференции присутствовали представители Посольства Германии в Республике Молдова и Центра немецкой культуры, а на короткое время – даже генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ.
  В выступлениях присутствующих неоднократно прозвучали предложения восстановить прежнее название улицы, на которой жил знаменитый примар Карл Шмидт. На которые Дорин Киртоакэ отреагировал вроде бы положительно, при этом даже шутливо отметив, что де не обидятся же митрополиты Варлаам и Дософтей, если все вернется на круги своя.
  Однако, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Время проходит, а воз и ныне там.
  А может генеральный примар Дорин Киртоакэ решил преподнести горожанам и Карлу Шмидту подарок к его следующему дню рождения – 25 июня?.. Ну что ж, если это так, то и ждать осталось недолго.
  Лишь бы это не было очередной уловкой и не затянулось бы, как говорится, до греческих календ.
  Автор: Михаил СЛОБОЗИЯНУ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s