Scriitorul Victor Crăsescu

Crăsescu, Victor (Ştefan Basarabeanu), (16.10.1850, Chişinău 1917, România). Prozator, mai semnează și cu pseudonimele Ștefan Valahu și V. Ursu.  Fiul unui modest slujbaş, Petru Crasiuc. Tatăl scriitorului Sergiu Victor Cujbă. Învaţă la Gimnaziul nr. 1 din Chişinău, trei clase (1862-1866). Clasa a 4-a o face la Seminarulteologic din localitate (1871-1872), pe care apoi îl abandonează. În timpul studiilor la Universitatea din Odesa, aderă la mişcarea revoluţionară. Urmărit de poliţie, emigrează în străinătate. Un timp se află în Elveţia, apoi în America de Nord. În 1878 revine în Basarabia şi ia parte, alături de A. Frunză, C. Ursu ş.a., la crearea cercului narodnicist chişinăuian. Fiind din nou în vizorul poliţiei ţa­riste, se refugiază în 1880 în Dobrogea. Stabilindu-se la Tulcea, face cunoştinţă cu diferiţi emigranţi politici şi se înscrie la Facultatea de Medicină a Universităţii din Bucureşti. În 1895 îşi ia doctoratul cu teza Contribuţiuni la studiul pediatriei popu­lare. Credinţi şi obiceiuri relativ la pediatrie la locuitorii din Dobrogea. A activat ca medic la Sfântul Gheorghe(jud. Tulcea), Buftea, Fierbinţi şi Slănic (jud. Prahova). A murit în anii Primului Război Mondial, îngrijind bolnavii de tifos. C. debutează în 1884 cu schiţa Legea lui Lynch, apărută în revista „Contemporanul. Împărtăşind ideile socialiste ale scriitorilor reuniţi în jurul acestei publicaţii: C. Dobrogeanu-Gherea, S. Nădejde, A. Bacalbaşa, C. Miile, N. Beldiceanu ş.a., este până la 1890 unul dintre cei mai activi colaboratori ai ei. Publică şi în alte periodice: „Drepturile omului, din 1885 până în 1889; „Revista nouă” a lui B.P. Hasdeu (1890-1895); „Adevărul” (1892-1893); „Vatra” (1894-1895); „Adevărul ilustrat” ( 1895-1896); „Povestea vorbei” ( 1896-1897). Împreună cu Zamfir Arbore editează revista „Amicul copiilor” (1891 -1895). Numeroase schiţe, nuvele, povestiri tipăreşte şi în „Pagini literare (1899-1900); „Noua revistă română” (1900-1901), „Şezătoarea săteanului” (1901); „Sămănătorul” (1902); „Viaţa literară” (1906-1907) ş.a. Cele mai importante lucrări i-au apărut în „Contemporanul”: Fugarul de la seminar, Hotărârea lui Ion Butuc şi a bogoslovilor, Botezul, Despărţire, Examenul. Scrise sub influenţa creaţiei scriitorului rus N. Pomialovski, ele evocă momente din viaţa seminariştilor chişinăuieni. Alte proze ale autorului, cum ar fi: Lăutarii, Hoţul de cai, Sălbatecul, Fost-a el de vină? O idee, aduc în atenţie aspecte ale vieţii ţărănimii. Meritul lui C. rezidă în faptul că a introdus în literatura română chipuri din lumea pescarilor dunăreni: Cum a căpătat Sarichioiul vie, O zi şi o noapte la Sulina, Pescarii, Furtuna, Călăto­ria, Spirea ş.a. С. a tălmăcit sau a adaptat opere din creaţia clasicilor ruşi: Ion Buzdugan, Vătavul de I. Turgheniev, O îngropare de N. Nekrasov, Caleaşcade N. Gogol, Ursarii de V. Garşin ş.a.
În patrimoniul Muzeului Literaturii Române „M. Kogălniceanu” se află o versiune dactilografiată a romanului Ovreiul şi câteva ediţii rare ale scriitorului: Schiţe şi nuvele, vol. II şi III (ed. întâia), Buc., 1893; Al treisprezecelea urs. Din viaţa vânătorilor din Carpaţi, Buc., 1911, ş.a.
OPERA: Schiţe şi nuvele, vol. I-IV, Buc., 1893, ediţia a II-a, prefaţă de Sergiu V. Cujbă, Buc., 1926; Contribuţiuni la studiul pediatriei populare. Credinţi şi obiceiuri relativ la pediatrie la locuitorii din Dobrogea, Buc., 1895; Ovreiul, roman, Buc., 1899; Al treisprezecelea urs. Din viaţa vânătorilor din Carpaţi, Buc., 1911 ; Din viaţa pescarilor dobrogeni, Buc., 1923; Roadele vitejiei. Cum a căpătat Sarichioiul vie, Buc., 1924; Prozatorii „Contemporanului, antologie cu o pref. de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Buc., f.a.; Opere, Ch., 1974; Fugarul de la Seminar, Ch., 1977.
REFERINŢE: Arbore, Zamfir C., Schiţe şi nuvele de Victor Crăsescu, în „Revista nouă, Buc., V, 1893, nr. 11 -12; Cardas Gh., Poeţii şi prozatorii Basarabiei până la Unire (1812-1918), Buc., 1937; Haneş P.V., Scriitorii basarabeni, ediţia a Il-a, Buc., 1942; Vârgolici T., Victor Crăsescu, „Revistă de istorie şi teorie literară”, 1958, nr. 1-2; Levit F., Traducerile şi adaptările lui V. Crăsescu din scriitorii ruşi, în vol.: Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene, Ch., 1962; Levit F., Schiţele şi nuvelele lui V. Crăsescu din lumea pescarilor dunăreni, „Limba şi literatura moldovenească, 1966, nr. 1 ; Iorga N., în Pagini de tinereţe, vol. I, Buc., 1968; Nicolescu G., Curentul literar de la „Contemporanul, Buc., 1968; Levit F., Realismul schiţelor şi nuvelelor lui V. Crăsescu, în vol.: Studii despre romantismul şi realismul moldovenesc din secolul XIX, Ch., 1970; Ornea Z., , Curentul cul­tural de la „Contemporanul,„România literară, 1973, 30 iul.; Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Buc., 1979; Nazar V., Momente necunoscute ale unei biografii, „Lit. şi arta, 1982, nr. 32; Nazar V., Ţurcanu V., Date noi despre V. Crăsescu, „Lit. şi arta, 1984, 28 iun.; Istoria literaturii moldoveneşti, vol. II, Ch., 1988; Cimpoi M., „Contemporanulşi ideologizarea literaturii, „România literară, 1993, nr. 49; Cimpoi M., „Contemporanul: curent literar sau ideologic, „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 1993, nr. 5; Dicţionarul Scriitorilor Români. A-C, Buc., 1995; Cimpoi M., O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Ch., 1997; Poştarencu D., Completări şi precizări la biografiile lui Victor Crăsescu şi Sergiu Victor Cujbă, „Viaţa Basarabiei, 2002, nr. 4; Pascal A., Marginalii societăţii în nuvelele şi schiţele lui Victor Crăsescu, „Metaliteratură, 2004, vol. 10.

Sursa: NAZAR, Valeriu. Crăsescu, Victor (Ștefan Basarabeanu): [notă biogr.]. În: Dicționarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2010. Chișinău: Prut Internațional, 2010. pp. 178-180.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s