Clubul Nobilimii din Chişinău

Recomandăm spre lectură un articol în limba rusă referitor la Clubul Nobilimii din Chişinău. Până în 1886 în acest loc se înălţa Clubul Englez, distrus de un incendiu. Clădirea Clubului Nobilimii, construită în 1888, era executată în stil clasic cu elemente de baroc. În cadrul Clubului Nobilimii erau organizate concerte, baluri, întruniri, serate literare ş.a. La începutul anilor 1920 în clădire a fost deschis Teatrul Naţional din Chişinău. Clădirea Teatrului Naţional din Chişinău a fost demolată în 1935 în scopul construirii unui cinematograf. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial construcția a fost întreruptă și amânată. În 1952 în locul dat a fost construit Cinematograful Patria-Emil Loteanu. Articolul include fotografii de epocă. Pentru a consulta articolul în original accesaţi sursa.

Sursa: ШВЕЦ, Юрий. Благородное Собрание [Электронный ресурс]. [Дата обращения 21.05.2014] Режим доступа: http://oldchisinau.com/buildings/sobranie.html


One thought on “Clubul Nobilimii din Chişinău

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s