Primarul Carol Schmidt: opera de modernizare a orașului Chișinău, 1877-1903

Varta, Ion. Primarul Carol Schmidt: opera de modernizare a orașului Chișinău, 1877-1903 : [studiu introductiv ; documente] / Ion Varta ; Tatiana Varta. – Chișinău : Cartier, 2014. – 304 p.
Ediția este dedicată elucidării eforturilor de modernizare a orașului Chișinău depuse de către primarul Carol Schmidt în timp de un sfert de secol (1877-1903). Studiul introductiv al istoricilor Ion Varta și Tatiana Varta evidențiază calitățile organizatorice deosebite ale edilului și tendința acestuia de a se implica în toate domeniile de activitate existente în Chișinău. El a introdus iluminatul stradal, pavajul străzilor și trotuarelor, tramvaiul și multe alte proiecte ce au îmbunătățit considerabil calitatea vieții în oraș. În timpul mandatului său au fost construite și reconstruite o serie de clădiri din oraș: Seminarul Teologic, imobilul Gimnaziului de Băieți nr. 1, Liceul Principesei Natalia Dadiani, Paraclisul închinat voluntarilor bulgari din Chișinău, Biserica „Sfântul Pantelimon”, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, Biserica „Sfântul Dumitru”, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, Castelul de Apă, Moara Roșie, Conacul urban Râșcanu-Derojinski, Conacul Catargi, clădirea Dumei Orășenești (Primăria), Vila urbană Mimi, Banca orășenească (Sala cu Orgă) ș.a.
Documentele de arhivă adunate în carte reprezintă proiecte, procese verbale, rapoarte, decizii ale Dumei orășenești și corespondența primarului referitoare la soluționarea unor probleme diverse ale orașului precum: ameliorarea stării sanitaro-igienice a orașului și îmbunătățirea asistenței medicale a locuitorilor săi; extinderea rețelei de spitale municipale; pavarea străzilor și trotuarelor din oraș; construcția apeductului orașului; amenajarea Grădinii Publice și a spațiului adiacent; înființarea școlilor de meserii, de comerț, de desen și pictură; proiectarea construcției unui teatru-circ în Chișinău; construcția sediului Clubului Nobilimii; construcția unei stații electrice a orașului; implicarea primarului în lupta cu filoxera viței-de-vie și grija primarului pentru categoriile social-vulnerabile.
Informația prezentată în carte este scrisă în trei limbi, studiul introductiv în limbile română și germană, iar documentele din arhivă în limba rusă.
Cartea a fost editată de către Ambasada Republicii Federale Germania, Ambasada Republicii Polone, Arhiva Națională a Republicii Moldova, Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova în contextul omagierii a 200 de ani de la imigrarea coloniștilor germani în Basarabia.
Ediția face parte din Colecția „Chișinău” a Departamentului „Memoria Chișinăului” al BM „B.P. Hasdeu” și poate fi consultată la sediul departamentului.

2 thoughts on “Primarul Carol Schmidt: opera de modernizare a orașului Chișinău, 1877-1903

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s