Aburul amintirii sau Chișinăul la 1887-1888…


Recomandăm spre lectură articolul Aburul amintirii sau Chișinăul la 1887-1888… semnat de Iurie Colesnic. Textul face referință la viața și amintirile artistului plastic Mistislav Dobujinski despre: lecțiile la Gimnaziul nr. 2 de băieți, casele și drumurile din Chișinău în diverse condiții climaterice ș.a. Chişinăul mi-a părut un sat cu un râu jalnic (desigur în comparaţie … More Aburul amintirii sau Chișinăul la 1887-1888…

Carol Schmidt – 168 de ani de la naștere


În 2014 se împlinesc 168 de ani de la nașterea celui mai harnic primar al Chișinăului – Carol Schmidt (25 iunie 1846). În acest context, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova, Primăria Municipiului Chișinău și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează la 25 iunie 2014, în cadrul Muzeului orașului Chișinău, o conferință internațională cu genericul „Patrimoniul … More Carol Schmidt – 168 de ani de la naștere

Улица для дипломатов – Алексей Матеевич


Новое здание посольства Турции в Кишиневе должно открытся в мае будущего года Строительство ведет­ся уже девять месяцев по ул. Алексей Матеевич, 57. С 1991 года на этом месте располагалось консульство Турции, которое в 1992 году было преобразовано в по­сольство. Однако площадь здания была слишком мала и не могла обеспечить со­трудникам дипломатиче­ской миссии и посетителям достаточно … More Улица для дипломатов – Алексей Матеевич

Fotografi şi atelierele fotografice din Chişinău


Articolul este o incursiune în tema cărţii Fotografia basarabeană semnată de muzeologul şi istoricul Elena Ploşniţă.   «Pe parcursul întregului secol XIX oraşul Chişinău a avut cel mai mare număr de fotografi avizaţi şi amatori pasionaţi. Sumovski – un nume bine cunoscut Chişinăului pe parcursul a câteva decenii – a fost proprietarul celui mai „longeviv” … More Fotografi şi atelierele fotografice din Chişinău

Guvernatorul Basarabiei Aleksei Nikolaevici Haruzin


Aлексей Николаевич Харузин (29 февраля/12 марта 1864 – 8 мая 1932) – русский этнограф и антрополог, государственный деятель.  Бессарабский губернатор, сенатор. Происходил из богатого купеческого рода. Брат известных русских этнографов Михаила,  Николая и Веры Харузиных. В 1873–1883 годах учился в Ревельской гимназии. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1889). Получил степень кандидата зоологии Юрьевского университета. По поручению Императорского общества любителей естествознания, в 1885-1891 гг., предпринял ряд поездок в Закавказье, в Крым, на Эгейское море, в … More Guvernatorul Basarabiei Aleksei Nikolaevici Haruzin

Strada Primar Gherman Pântea în imagini


Propunem atenţiei Dvs câteva fotografii ale străzii Primar Gherman Pântea din Chişinău realizate de inginerul Mihail Coca. Strada este una relativ nouă şi a fost denumită prin decizia Primăriei municipiului Chişinău din 25 februarie 1999 în memoria lui Gherman Pântea primar al Chișinăului (1923, 1927-1928, 1932) și primar al Odesei (1941-1944), deputat în Sfatul Țării. … More Strada Primar Gherman Pântea în imagini

Uzina de Apă Chişinău = Фабрика воды Кишинэу (1892-2002)


Uzina de Apă Chişinău = Фабрика воды Кишинэу (1892-2002) / S.A. „Apă-Canal Chişinău” ; colectivul de aut.: Ion Junea ; Sergiu Calos ; Nicolae Vetrogon ; Ghenadie Danileico ; Lidia Paşa. – Chişinău : S. n., 2002. – 230 p. : fot. Ediţia a apărut cu ocazia împlinirii a 110 ani de la punerea în … More Uzina de Apă Chişinău = Фабрика воды Кишинэу (1892-2002)

Vă invită Maria Bieşu : Viziuni actuale asupra operisticii şi baletului


Vă invită Maria Bieşu : Viziuni actuale asupra operisticii şi baletului : opinii, comunicări, eseuri, meditaţii, dialoguri, studii / Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova concepţie, sel. şi coord. : Andrei Tamazlâcaru. – Chişinău : S. n., 2000. – 400 p. Cartea este un omagiu adus sopranei Operei Naţionale Maria Bieşu şi prezintă informaţii despre Festivalul Internaţional … More Vă invită Maria Bieşu : Viziuni actuale asupra operisticii şi baletului

Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească


Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea). Dicţionar  / alcăt.: Gheorghe Bobână, Lidia Troianowski. – Chişinău : Civitas, 2007. – 312 p. Lucrarea include o prefaţă semnată de prof. Demir Dragnev (membru corespondent al AŞM) şi circa 350 de articole consacrate unor personalităţi notorii din Basarabia secolului … More Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească

Страницы молдавской музыки


Столяр, З.Л. Страницы молдавской музыки / З.Л. Столяр. – Кишинев : Литература артистикэ, 1983. – 142 с. В сборник вошли малоизвестные материалы об Академической хоровой капелле «Дойна», симфоническом оркестре Молдавской Филармонии, о мастерах оперной сцены М. Биешу, Т. Алешиной, М. Мунтяне и др. Автор рассматривает песни последних лет Е. Доги, К. Руснака, Зл. Ткач, А. … More Страницы молдавской музыки

Портрет в Молдавской живописи 1940-1970-е годы


Тома, Л.А. Портрет в Молдавской живописи (1940-1970-е годы) / Л.А. Тома. – Кишинев : Щтиинца, 1983. – 184 с. В монографии прослежена эволюция портретной живописи в Молдавской ССР (ее становление и развитие), выявлены индивидуальные склонности художников, связь молдавской портретной живописи с общими тенденциями развития советского искусства, ее особенности, обусловленные спецификой самого жанра и своеобразием национальной школы. … More Портрет в Молдавской живописи 1940-1970-е годы

Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat


Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : [inginer, specialist în construcţia de aparate] : Biobibliografie. Memorii / Acad. de Ştiinţe a Republicii Moldova. – Chişinău : Tehnica-Info, 2009. – 338 p. Biobliografia este dedicată academicianului, profesorului universitar Teodor Şişianu, unul din fondatorii Universităţii Tehnice a Moldovei. … More Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat

Teatrul „Luceafărul” – un deceniu al devenirii


Uvarova, Irina. Teatrul „Luceafărul” – un deceniu al devenirii : [Eseuri şi schiţe despre teatru] / Irina Uvarova. – Chişinău : Hyperion, 1992. – 110 p. Lucrarea evocă personalitatea unor actori care au format nucleul Teatrului „Luceafărul” (Ion Ungureanu, Sandri Ion Şcurea, Ecaterina Malcoci, Dumitru Caraciobanu, Dumitru Fusu, Ion Gore, Anatolie Pogolşa, Nina Vodă, Valentina Izbeşciuc, … More Teatrul „Luceafărul” – un deceniu al devenirii

Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova


Grama, Steliana. Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova : Studiu monografic / Steliana Grama ; ed. îngr. de Claudia Slutu-Grama. – Chişinău : Lumina, 2010. – 292 p.   Ediţia prezintă textul tezei de doctor a poetei, prozatoarei, criticului de teatru Steliana Grama publicat postum de către conducătorul ei ştiinţific Leonid Cemortan … More Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova

Străzile Chişinăului. Denumiri vechi şi actuale


Poştarencu, Dinu. Străzile Chişinăului. Denumiri vechi şi actuale / Dinu Poştarencu ; Primăria municipiului Chişinău. – Chişinău : Civitas, 1998. – 16 p. Tipăritura începe cu o scurtă retrospectivă istorică a constituirii planului oraşului Chişinău. Ediţia reflectă modificările numelor de străzi din zona istorică a oraşului şi include nomenclatorul străzilor în perioada 1812-1918, în anii … More Străzile Chişinăului. Denumiri vechi şi actuale

Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte – Claudia Balaban


Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte : [Claudia Balaban] / Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” ; ed. îngr.: Eugenia Bejan ; Lilia Tcaci. – Chişinău : Prut Internaţional, 2011. – 128 p. Ediţia este dedicată Claudiei Balaban, directorul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău, primul preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, organizator al Salonului Internaţional … More Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte – Claudia Balaban

Очерки истории виноградарства Бессарабии и Левобережного Поднестровья


Макаренко, П.П.  Очерки истории виноградарства Бессарабии и Левобережного Поднестровья / Петр Потапович Макаренко. – Кишинев : Щтиинца, 1988. – 262 с. Cartea elucidează istoria apariţiei viticulturii din cele mai vechi timpuri până în 1812 şi în perioada de după anexarea Basarabiei la Rusia până în 1917. În lucrare sunt tratate: istoria, localizarea, specializarea pe zone, … More Очерки истории виноградарства Бессарабии и Левобережного Поднестровья