Prefer nemărginirea… Aurel David : Biobliografie-album

Prefer nemărginirea… Aurel David : Biobliografie-album / alcăt. : Sofia Muşat. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2012. – 152 p. 
Biobliografia este dedicată artistului plastic Aurel David, pictor basarabean care s-a manifestat în diferite genuri de artă: pictură, grafică de şevalet, artă monumental-decorativă, sculptură.
Structura lucrării reflectă activitatea plasticianului şi include: Note introductive semnate de Tudor Ţopa, Gheorghe Vrabie şi Iurie Colesnic, Aprecieri, Poezii dedicate pictorului, Tabel cronologic, Lista lucrărilor realizate de către artistul plastic Aurel David aflate în fondurile Muzeului Naţional de Arte Plastice al Republicii Moldova, lista lucrărilor din fondurile Muzeului Literaturii Române „M. Kogălniceanu”, lista lucrărilor din fondurile Galeriei de Arte a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, lista lucrărilor din fondurile Muzeului Liceului Teoretic „Aurel David”, Obiecte filatelice cu reprezentarea lui Aurel David, Anexă cu instituţii şi străzi ce poartă numele pictorului, fotografii din arhiva familiei David, reproduceri ale lucrărilor artistului plastic şi indexuri auxiliare. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s