Очерки истории виноградарства Бессарабии и Левобережного Поднестровья

Макаренко, П.П.  Очерки истории виноградарства Бессарабии и Левобережного Поднестровья / Петр Потапович Макаренко. – Кишинев : Щтиинца, 1988. – 262 с.
Cartea elucidează istoria apariţiei viticulturii din cele mai vechi timpuri până în 1812 şi în perioada de după anexarea Basarabiei la Rusia până în 1917. În lucrare sunt tratate: istoria, localizarea, specializarea pe zone, microraioane, sate şi gospodării. Ediţia include informaţii referitoare la dezvoltarea viticulturii în suburbiile Chişinăului (s. Ghidighici, s. Vadul-lui-Vodă ş.a.) şi crearea în 1910 a unui lot experimental de viţă-de-vie la Costiujeni, transformat ulterior în staţie pentru cercetări de dezvoltare a viticulturii.
В книге раскрыты основные этапы развития виноградарства с древнейших времен до 1812 г. и в период после присоединения Бессарабии к России до 1917 г. Главное внимание уделено истории развития, размещения и специализации отрасли в отдельных зонах, микрорайонах, селах, а также в крупных хозяйствах.
Книга включает информацию об развития виноградарства в пригородах Кишинева (с. Гидигич, с. Вадул-луй-Водэ и др.). «Для более успешного ведения отрасли в 1910 г. вблизи Кишинева был организован Костюженский опытно-показательный виноградник, преобразованный затем в станцию. Главная задача ее заключалась в разработке и научном освещении вопросов, связанных с развитием виноградарства и виноделия в Бессарабии.» 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s