Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat

Teodor Şişianu – profesor universitar, doctor habilitat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : [inginer, specialist în construcţia de aparate] : Biobibliografie. Memorii / Acad. de Ştiinţe a Republicii Moldova. – Chişinău : Tehnica-Info, 2009. – 338 p.
Biobliografia este dedicată academicianului, profesorului universitar Teodor Şişianu, unul din fondatorii Universităţii Tehnice a Moldovei. Lucrarea cuprinde file din viaţa şi activitatea ştiinţifico-pedagogică a savantului. Cele şapte capitole includ: opiniile unor academicieni despre Teodor Şişianu, activităţile în care s-a implicat ca savant şi pedagog, informaţii despre Catedra de Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori şi Laboratorul Ştiinţific pe care le-a fondat în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, momente din viaţa familiei Şişianu, lucrări semnate de Teodor Şişianu, referinţe critice ş.a.
Ediţia conţine texte în limbile română, rusă şi engleză. În lucrare sunt inserate fotografii alb-negru şi color ce ilustrează diverse etape ale vieţii şi activităţii savantului. Pentru facilitarea găsirii informaţiei la finele cărţii sunt incluse două indexuri, de nume şi de titluri.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s