Povestea clădirii Yeshiva Rabbi Tirilson din Chişinău

Academia de Ştiinţe a făcut o listă cu 977 monumente din Chişinău. Unul din numeroasele monumente din această listă se află pe strada Rabbi Tirilson 8.
Azilul de bătrîni este un monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău. Clădirea a fost ridicată pe str-la Popov 8, actuala Rabbi Ţirilson 8. Referinţe asupra acestei clădiri apar şi în descrierile celui mai temut critic din acea perioadă, care opera sub pseudonimul „Vechea cunoştintă”, el descriind această clădire drept „un mic castel elegant”, în interiorul căruia se afla și ieşiva. Prima atestare a edificiului datează din 1899.
În anul 1913, M. Kligman a donat în fondul azilului 125 de mii de ruble de aur şi a transmis clădirea, împreună cu întregul fond financiar, în gestionarea statului. În timpul revoluţiei, azilul a fost jefuit, însă edificiul a supravieţuit. 28 aprilie 1928 – ziarul „Poşta Basarabiei” constata: „Întreţinerea bătrânilor, a edificiului în sine, grija, confortul şi liniştea sunt întocmite la cel mai înalt nivel”. În cadrul rezoluţiei comunităţii evreieşti din 1929 din Chişinău, s-a hotărât acordarea ajutorului permanent pentru susţinerea azilului.
După sfârşitul celui de-al doilea război mondial, clădirea fiind în gestiunea statului, a fost utilzată ca sediu al tipografiei centrale, până în luna mai 1977.
Deterioarea masivă a clădirii a survenit la data de 4 martie 1977, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, ceea ce a determinat abandonarea lui permanentă, în pofida prezenței sale în lista monumentelor de arhitectură.
Astfel, această clădire posedă nu doar o însemnătate arhitecturală importantă pentru patrimoniu, ci și o însemnătate spirituală pentru comunitatea evreiască. Este de altfel o clădire ce a servit numeroase generații pe diferite fronturi, de la îngrijirea celor oropsiți, în perioada care a aparținut nemijlocit comunității evreiești, până la informarea maselor prin intermediul noutăților livrate cu precizie în perioada în care a găzduit tipografia.

Sursa: Lebedev, Alexandru. Povestea clădirii Yeshiva Rabbi Tirilson din Chişinău. [online]. [citat 19.08.2014]. Disponibil: http://diez.md/2013/07/26/video-povestea-cladirii-yeshiva-rabbi-tirilson-din-chisinau/


One thought on “Povestea clădirii Yeshiva Rabbi Tirilson din Chişinău

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s