Studii și cercetări de Ion Dron

Dron, Ion. Studii și cercetări : (articole selecte). – Chișinău : Pontos, 2001. – 440 p.
Cartea cercetătorului, lingvistului și publicistului Ion Dron conține studii dedicate istoriei, culturii, limbii și etnogenezei românilor, articole de etnotoponimie istorică românească, hidronimie românească, articole referitoare la istoria Transnistriei, istoria, limba și cultura etniilor rome, găgăuze și bulgare din Moldova. La finele ediției se găsește un tabel cronologic, lista periodicelor în care au fost publicate articolele autorului, un glosar, denumiri de ediții și articole științifice în care sunt citate sau se face referință la lucrările lui Ion Dron.
Volumul include și un articol despre originea numelui topic Chișinău. Autorul face o trecere în revistă a versiunilor propuse de alți cercetători, menționează diverse surse în baza cărora expune propria părere referitoare la proveniența numelui orașului Chișinău.
„Azi e destul de dificil să determinăm cine dintre lingviști ori alți cercetători a fost primul care a pus în discuție proveniența numelui Chișinău. Unul dintre ei pare să fi fost marele lingvist român B.P. Hasdeu care în dicționarul său Etimologicum Magnum Romaniae [p. 2800] explică termenul Chișinău (cheșene) prin mausoleu, cavou, cupolă. Bazându-se pe informații culese din diferite surse istorice, B.P. Hasdeu consideră că localitatea Chișinău s-a dezvoltat anume pe locul unei seliști tătărești”. Ion Dron

Cartea poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” și face parte din Colecția „Chișinău”. 
Advertisements

One thought on “Studii și cercetări de Ion Dron

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s