Basarabia necunoscută Vol. 1

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : [în vol.] / text, fot. : Iu. Colesnic. – Chișinău : Universitas, 1993. – Vol. 1. – 316 p.
Primul volum al lucrării Basarabia necunoscută autor – cercetătorul Iurie Colesnic, face referință la o serie de personalități numele cărora îl poartă în prezent unele străzi din Chișinău: Mitropolitul Gavriil Bănulescu-BodoniIon Inculeț (președintele Sfatului Țării 1917-1918), Pantelimon Halippa (președintele Sfatului Țării 1918), Alexie Mateevici (poet, autorul poeziei Limba Noastră – imn al Republicii Moldova), Alexandru Boldur (jurist, cercetător al drepturilor istorice ale Basarabiei), Ion Buzdugan (poet, profesor, publicist, traducător), protoiereul Mihail Berezovschi (compozitor, dirijor, profesor de muzică la Seminarul Teologic din Chișinău), Alexandru Plămădeală (sculptor, autorul statuii lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău), Ștefan Ciobanu (istoric, susținător al introducerii limbii române în școlile din Basarabia, autor al renumitei lucrări Chișinăul : [scrieri]), Simeon Murafa (jurist, publicist, promotor al culturii muzicale), Ion Casian Suruceanu (primul arheolog şi muzeograf moldovean, fondatorul Muzeului de Antichităţi ale Pontului Scitic din Chişinău), Paul Gore (istoric, director al Muzeului Național din Chișinău), Alexandru Cristea (preot-compozitor, autorul muzicii imnului Republicii Moldova), Elena Alistar (medic, deputat în Sfatul Țării). De asemenea ediția include texte despre alte personalități istorice care s-au manifestat în diverse domenii: avocatul Emanuil Gavriliță (fondator al ziarului Basarabia, prima publicație periodică de limba română din Basarabia 1906-1907), Romulus Cioflec (profesor la Liceul „Alecu Russo” din Chișinău) ș.a.
Volumul este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultat în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului”.    

4 thoughts on “Basarabia necunoscută Vol. 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s