Basarabia necunoscută Vol. 6

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : [în vol.] / text, fot. : Iu. Colesnic. – Chișinău : Museum, 2005. – Vol. 6. – 364 p.

Volumul 6 al lucrării Basarabia necunoscută, autor – cercetătorul Iurie Colesnic, definește profilul unor personalități ce au contribuit, într-un fel sau altul, la scrierea istoriei orașului Chișinău și nu numai. Ne referim în acest context la: Dimitrie Bogos (primar de Chișinău, primul procuror al Curții de Apel din Chișinău), Vladimir Cristi (primar de Chișinău), Ion Negrescu (filolog, istoric literar, primar de Chișinău), Carol Schmidt (primar de Chișinău, cel ce a introdus iluminatul stradal, pavajul străzilor și trotuarelor, tramvaiul și multe alte proiecte ce au îmbunătățit considerabil calitatea vieții în oraș), Ion Costin (primar de Chișinău,) Vasile Parhomovici (preot, pedagog), Anton Crihan (membru al Sfatului Țării), Mareșalul Alexandru Averescu (erou în Primul Război Mondial, publicist, memorialist) ș.a. Volumul este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultat în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului”.    

2 thoughts on “Basarabia necunoscută Vol. 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s