Corruption in the Road Police of Chişinău Municipality

Mîndru, Valeriu. Corruption in the Road Police of Chişinău Municipality : Sociological Study / Valeriu Mîndru, Lilia Carasciuc. – Chișinău : Transparency International-Moldova, 2004. – 44 p.
Research made by Transparency International – Moldova show that the corruption phenomenon in Moldova is widespread, and it affects severely the development of the entire society. The studies carried out previously pointed out some causes and consequences of corruption in such areas as public procurements, education and health care systems, judicial system, fiscal system, customs activity, local public administration, and the private sector.
The idea of this study is to clear up some aspects of corruption that appear in the relationships between representatives of private public transport of Chișinău municipality (particularly, the minibus drivers) and the municipal road police. 

Este o lucrare, în limba engleză, coordonată de Transparency International-Moldova ce abordează subiectul corupţiei în poliţia rutieră a municipiului Chişinău. Scopul principal al studiului constă în evaluarea gradului de răspândire a corupţiei în poliţia rutieră municipală şi a consecinţelor fenomenului în activitatea transportului public din mun. Chişinău. Se abordează subiecte precum estimarea plăţilor neoficiale poliţiei rutiere, „argumente” în favoarea corupţiei, evoluţia corupţiei în poliţia rutieră, sugestii privind combaterea corupţiei etc.
Ediția este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentul „Memoria Chișinăului”.   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s